Repliik

Kodanikupalk vaesuse vastu (14)

Aleksander Laane, roheliste esimees, 15. jaanuar 2014 17:45
Foto: MIHKEL MARIPUU
Euroopa kodanikualgatus tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga kohta on kõigist võimalikest kõige lihtsam ja seetõttu ka kõige säästvam meede vaesuse vastu ja inimväärikuse kaitseks.

Milliseks kujuneb ühiskond, kus mingisugune, kas või väga hädapärane sissetulek on tagatud nii, et pole vaja tegelda toimetuleku- ja muude toetuste palumise-taotlemisega? Suureneb kindlustunne homse päeva suhtes, inimesed muutuvad rahulikumaks ja üksteisega arvestavamaks. Hirm enda ja laste tuleviku pärast lakkab olemast töö motivaator. Vaesumishirmuga on meist paljude vaimne elukeskkond saastatud. Just vaesumishirm segunenuna loomuliku vastutustundega laste heaolu pärast sunnib paljusid meie hulgast taluma tegelikult talumatuid töö- või elamistingimusi, enda isiksust alla suruma ning pahatihti isegi mängima kedagi teist. Või kolima teise riiki, kust perekonnal on juba keeruline tagasi tulla. Stress, madal enesehinnang, tervisehäired on selle saaste tagajärg. Saaste põhjustaja kõrvaldamiseks on juba ammu aeg.

Inimesed on kodanikupalga julgustusel vabamad tegema jõukohast ja meeldivat tööd, mis annab ühiskonnale tagasi palju rohkem, kui vaid raha ja hirmu pärast tehtav.

Kes ei tee tööd, see ei pea ka jõukaks saama – ja jõukaks vaid kodanikupalgast ei saa.

Kui panna kokku praegu toimetulekutoetusteks jmt välja jagatavad summad ning võimalikud keskkonnatasud, mis makstakse meile kõigile kuuluvate maavarade kasutamise ja õhu-vee reostamise eest, siis oleks summa iga inimese kohta kuus juba suhtelisel väikeste ümberkorralduste juures 60 kuni 80 eurot. Suuremate muudatuste puhul rohkem. Neid, kes kodanikupalka ei taha, saab lohutada: kodanikupalka ei pea küsima ega võtma. See on vabatahtlik.

Kodanikupalk asendaks küll senised toimetuleku- ja lastetoetused, kuid ta ei asendaks pensione, haigushüvitisi, töötukindlustushüvitisi, emapalka ega puudega seotud hüvitisi. Need jääksid alles – kodanikupalga kõrval.