Eesti uudised

Tallinn taotleb Ülemiste järve sanitaarkaitseala linna omandisse (3)

Toimetas Kristin Aasma, 17. detsember 2013 11:36
Ülemiste Järv Foto: STANISLAV MOSHKOV
Tallinna linnavalitsus soovib Ülemiste järve sanitaarkaitseala maid munitsipaalomandisse.

Linnavalitsus määrab homsel istungil munitsipaalomandisse taotletava, ligi 18 ha suurusest Järvevana tee 1a maatükist moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa, edastas Raepress.

Samal teemal

Tallinna Linnavolikogule esitab aga linnavalitsus maade munitsipaalomandisse taotlemise ja katastriüksuste sihtotstarbe määramise otsuse eelnõu, mis näeb muuhulgas ette Kesklinna linnaosas asuva 169 ha suuruse Vana-Tartu maantee 2a maatüki Tallinna linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana munitsipaalomandisse taotlemise.

Vana-Tartu mnt 2a maatükk moodustab osa Ülemiste järve kaitseks moodustatud sanitaarkaitsealast koos piirneva rohealaga. Ülemiste järv on Tallinna linnale kuuluv veekogu, mis varustab joogiveega suurt osa Tallinna elanikkonnast.

Ülemiste järve sanitaarkaitseala moodustati joogivee võtmiseks kasutatava veekogu kaitseks tulenevalt Veeseaduse § 36 lõikest 1, mille kohaselt on kaitset vajavaks alaks, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonnanõuded ning neist tulenevad piirangud, veekogumid, mida kasutatakse joogivee võtmiseks ning nende kaitseks moodustatud sanitaarkaitsealad.

„Seega on põhjendatud veekogu ja sanitaarkaitseala käsitlemine tervikuna, kuna nende eraldi käsitlemine võib takistada kohalikule omavalitsusele seadusega pandud ülesande - linna veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamise – täitmist," ütles abilinnapea Eha Võrk. „Sellest johtuvalt peame vajalikuks ka Ülemiste järve sanitaarkaitseala maa Tallinna linna munitsipaalomandisse taotleda."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee