Foto: ALDO LUUD
Margus Lääne, murelik lasnamäelane 6. detsember 2013 17:29
Linnaelanikel ei ole võimalust valida ise prügifirmat, seda teeb nende eest linnavalitsus, kirjutab Margus Lääne.

1. juulil 2011 rakendus Lasnamäel korraldatud jäätmevedu. "Linna ning jäätmeveoettevõtete vahel sõlmitavate lepingutega langevad juba suve alguses näiteks Lasnamäe enam kui 115 000 elanikul teenustasud märkimisväärselt," nentis tollal linnapea Edgar Savisaar. Linn valis "konkursi korras linnaosa teenindama elanikele kõige paremad pakkumised teinud jäätmeettevõtted".

Siin tuleb teha väike täpsustus – pakkumisi ei tehtud mitte elanikele, vaid linnavalitsusele, kes siis otsustas elanike eest. Seda asjaolu on olnud raske seletada linnaelanikele, kes pahandavad korteriühistutega (KÜ), miks nad on valinud halva ja kalli firma. Valis aga hoopiski linn.

Linnaelaniku käest ei küsita

Järgmisel aastal lõppevad jäätmeveo lepingud Lasnamäel, pärast 30. juunit 2014 peaksid toimuma järjekordsed muudatused jäätmeveosüsteemis. Muretsema paneb see, et elanikel endil ei ole taas mingit võimalust prügifirmade valikul oma sõna kaasa ütelda. Või siis vähemalt korteriühistute tasemel. Linn on alustanud jäätmeveosüsteemi muutmist, kuid kas alati on nendepoolsed valikud need kõige õigemad?

Üheks põhjenduseks linnapoolseks jäätmeveosüsteemi loomiseks on "prügijäneste liistule tõmbamine" (abilinnapea Arvo Sarapuu). Seda ohtu, et KÜ oleks prügijänes, ei tohiks olla – selleks on tekkiv prügihulk liiga suur.

Õiguskantsler on andnud 18. septembril seisukoha seoses jäätmeseaduse § 66 lg 1.1. See säte näeb ette võimaluse korraldada jäätmevedu selliselt, et jäätmeid vedav ettevõtja ei sõlmi lepinguid ega kogu tasu mitte elanikelt, vaid tema kliendiks ja talle tasu maksjaks on kohalik omavalitsus (KOV) või KOV volitatud mittetulundusühing. KOV ise peab arvestust jäätmevaldajate üle ja arveldab nendega. Selline süsteem toimib praegu Tallinna linnas.

Õiguskantsler leidis, et ehkki säte riivab ettevõtlusvabadust, ei ole tegemist põhiseaduse rikkumisega. Aga ununeb teine osapool – prügitekitaja ehk linnaelanik, kellel puudub valikuvabadus. Linn teeb valiku kõigi elanike eest. Selge on, et eramajade piirkonnad ja KÜd on erineva iseloomuga. Ja vähemalt KÜdele tuleb anda ise võimalus otsustada prügifirma valikul. Ja kui KÜ teebki vale valiku (ehk siis valib kallima firma), on see tema viga. Samas saaks KÜ valida ka linna valitust odavama firma. Abilinnapea Arvo Sarapuu on küll hirmutanud, et täielikult vabale prügiveoturule üleminek võib lõpptarbija jaoks teenuse hinda tublisti tõsta.

Linnavalitsus on rõhutanud, et jäätmeveosüsteemi korraldamise konkursiga langevad hinnad. Meie KÜ puhul tõi eelmisel korral jäätmeveo konkursi võitnud firma endaga kaasa rohkem kui 16 eurot kallima "odavnemise" iga tühjenduskorra pealt.

Linnavalitsus on rõõmustanud, et Põhja-Tallinnas on uue süsteemiga odavamaks läinud värava avamise tasu. Aga sellist võimalust, et värav avatakse tasuta, ei kaalutagi. Meie KÜ näitel meid varem teenindanud Adelan ei võtnud tõkkepuu avamise eest mingit tasu, Ragn-Sells võtab iga avamise eest 2,68 eurot. Kuna meie KÜ-l on eraldi olme-, bio- ja paberjäätmete mahutid, siis kuus koguneb juba tõkkepuu avamise eest kena summa.

Seega – kui varem mahtusid prügiveoarved 300–350 euro vahele, siis nüüd on need 550–600 ja mõni kuu isegi rohkem. Päris ilus odavnemine!

Teenuse kvaliteet halvem

Tooks siis kõrgem hind kaasa ka kvaliteedi paranemise. Hoopis vastupidi. Meie majal on sügavkogumismahutid ehk Molokid. Adelanil on vastav tehnika nende tühjendamiseks. Neid ei seganud ka mahutite ees seisvad autod. Kui jäätmevedu läks Ragn-Sellsile, siis alguses kasutati Adelani tehnikat (endal neil vastavat masinat järelikult polnud, kuigi konkursi toimumise ajal oli teada, et päris paljudel KÜdel on seda tüüpi mahutid).

Selle aasta alguses ilmus areenile Ragn-Sellsi enda prügiauto ja kohe tekkisid probleemid. Mahuti tühjendamiseks peab prügiauto pääsema päris mahuti külje alla. KÜ pidi parkimist ümber korraldama, kuna elanikud olid harjunud jätma autosid mahutite juurde teadmisega, et prügi saadakse sealt ikkagi kätte. Ja oleks siis, et segaksid ainult mahutite juures olevad autod. Ragn-Sellsi prügiauto vajab millegipärast palju rohkem liikumisruumi kui varem Adelani oma, kuigi välisel vaatlusel autode suuruses küll eriti vahet ei ole. Ja nii kogunesid arvele juurde tühisõidud.

Seega – korraldatud jäätmeveosüsteem on tõstnud hinda ja halvendanud kvaliteeti. Ja pole mingit garantiid, et järgmisel aastal sama lugu ei kordu. Arvo Sarapuu on kinnitanud, et Tallinna huvi ei ole eelistada üht või teist jäätmekäitlusettevõtet, vaid pakkuda tarbijaile võimalikult soodsa hinnaga kvaliteetset teenust. Meie kogemus näitab midagi muud.

Kui seaduse järgi peabki KOV organiseerima jäätmevedu, siis peab ta küsima ka elanike endi soove, mitte otsustama kabinettides, teadmata tegelikku seisu.