Stenbocki majas anti üle kodanikupäeva aumärgid.Video: Viljar Voog
Viljar Voog 27. november 2013 16:39
Kuigi kodanikupäev oli eile, lükkus pea- ning regionaalministri kodanikumärkide üleandmistseremoonia tänasele. Kokku tänati Stenbocki majas 14 aktiivset heategijat ning ühiskonnaaktivisti.

Peaminister Andrus Ansip ütles märkide üleandmistseremoonial laureaatide suunas vaadates, et nad on oma riigi heaks teinud rohkem, kui kaaskodanikud seda ootavad. „Te olete olnud Eesti riigi eeskujulikud kodanikud!" sõnas peaminister.

Märgisaajate poolelt pidas kõne Sven Kõllamets, kes rõhutas hiljem Õhtulehele antud intervjuus, et teda motiveerib ühiskonnas aktiivne olema ning liikumispuuetega inimeste võimaluste parendamise eest võitlema tema suunas näidatud väärikus ja võrdväärsus, mida ta tahab ka teistega jagada.

Eesti liikumispuuetega inimeste liidu tegevjuht Auli Lõoke, kes samuti täna aumärgi sai, tunnistab, et ega tema ei ole kindlasti Eesti riigi kõige tublim kodanik ja julgustab kõiki märkama heategijaid oma kodukohas. Siiski on naine õnnelik, et täna said aumärgid vaid 14 inimest. „Ma arvan, et see on parasjagu, sest kui liiga palju antakse tunnustust, siis see parasjagu devalveerib tunnustuse väärtust," sõnab Lõoke.

Kokku laekus ettepanekuid märgisaajateks 46. Need vaatas läbi regionaalministri valitsemisalas loodud komisjon, kuhu kuulusid riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad.

Aumärgi said:

Auli Lõoke, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu eestvedaja ja juht, kes seisab kodanike õiguste ning võrdse juurdepääsu eest nii organisatsiooni juhina kui ka eraisikuna.

Christel Sogenbits, üliõpilane, vabatahtlik ja vabatahtlike koordineerija, kes on viimase kolme aasta jooksul korraldanud mitukümmend ettevõtmist, et noortelt noortele läbi õppimise ja isiklike kogemuste tutvustada erivajadusega noore maailma.

Elar Sarik, aktiivne ja edasipüüdlik noorsoopolitseinik Võrumaalt, kelle initsiatiivil ja juhtimisel kutsuti ellu Eestis ainulaadne ja innovaatiline liiklusohutusalane projekt „Mütsiga nähtavaks“.

Harro Aitai, Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik, kes on pühendunud vabatahtlikkuse edendamisele siseturvalisuse valdkonnas.

Ivi Sepp, pikaaegne õpetaja, kelle eesmärk on anda parimad teadmised eesti keele ja kultuuri tundmises vene õppekeelega lastele.

Kaimo Vahtra, Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor, kelle töö noortega on olnud pikk ja järjepidev.

Leida Leiur, kauaaegne pedagoog, Eesti Pensionäride Liidu asutajaliige ja Viljandi Pensionäride Liidu asutaja, kohaliku supiköögi käivitaja ja eestvedaja tänaseni.

Leo Kütt, aktiivne Põlvamaa kohaliku elu edendaja. Tal on alati häid ideid ja tema eestvedamisel on algatatud mitmeid projekte nii Räpina piirkonnas kui ka Põlva maakonnas.

Priit Kasepalu, andnud suure panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi parandamisse.

Rasmus Lahtvee, aktiivne abipolitseinik, kaitseliidu liige ja keskkonnateadlikkuse arendaja.

Silva Kärner, pühendunud pedagoog ning aktiivne Järva-Jaani kohaliku elu eestvedaja.

Sven Kõllamets, kelle panus erivajadustega üliõpilaste õiguste eest seismisel on eelkõige suunatud soovist luua väärikaid iseseisvaid eneseteostusvõimalusi kõikidele noortele.

Tauno Toompuu, Rakvere Kolmainu koguduse õpetajana on elavdanud olulisel määral Lääne-Virumaa kiriku- ja kogukonna elu.

Vladimir Kolotõgin, kes on aastaid tegelenud Kaitseväe töö tutvustamisega Ida-Virumaa noortele, korraldanud Ida-Viru Noorteakadeemiat riigikaitse teemadel, pidanud loenguid ja andnud riigikaitsealaseid tunde Ida-Virumaa koolides.