Raha

SEB: üksikud naised võtavad järjest julgemalt kodulaenu (7)

Toimetas Sander Silm, 25. november 2013 10:13
Foto: SXC
SEB võrdles enam kui 3000 laenu andmete põhjal 2009. ja 2013. aastal kodulaenu saanute profiili, millest selgus, et üksi laenu võtnute (üksi elavate või ühe sissetulekutoojaga leibkondade) osakaal on majanduslanguse järel oluliselt kasvanud.

Kui 2009. aastal oli laenu võtnud peresid veidi rohkem kui üksikisikuid (vastavalt 52 ja 48 protsenti), siis 2013. aastal on 56 protsenti kodulaenudest antud ühele laenusaajale ja vaid 44 protsendil laenudest on kaastaotleja. Sealjuures ei ole koguni 63 protsendil laenu saanud naistest kaastaotlejat, teatas pank.

Samal teemal

Ka on kasvanud naiste võetud laenude keskmine tähtaeg – 17,5 aastalt 2009. aastal 19,5 aastani käesoleval aastal. Meeste seas on üksi laenu võtnute protsent küll kasvanud, kuid see on oluliselt väiksem kui naiste puhul – 52 - ning keskmine laenutähtaeg on jäänud samaks (19,5 aastat).

"Taastunud majanduskeskkond on julgustanud eriti üksi elavaid noori naisi ja peresid, kus naine on ainus või peamine sissetuleku saaja, elamistingimusi parandama. Näiteks on 47 protsenti käesoleval aastal kodulaenu saanud 20-35 aastastest naistest võtnud laenu üksi, neli aastat tagasi oli nende osakaal 40 protsenti. Tänu reaalpalkade kasvule ja oluliselt vähenenud töötusele on nüüd laenuvõimelisi isikuid ja leibkondi rohkem. Samas julgustavad paranenud tulevikuväljavaated ja võimalused maandada laenuriske kindlustustega pikaajalisi finantskohustusi võtma ka üksinda," kommenteeris SEB eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas.

2013. aasta esimese üheksa kuuga Eestis antud uute kodulaenude maht ületab Eesti Panga andmetel 2009. aasta sama perioodi uute eluasemelaenude mahtu 61 protsendi ehk 253 miljoni euro võrra. Arvatavasti tuleneb suur osa praegusest laenunõudlusest majanduslanguse ajal edasi lükatud elamistingimuste parandamise plaanide teokstegemisest.

Samal teemal

25.10.2014
Eesti võlgnik koduvõtmeid laenust vabanemiseks panka ei vii
20.12.2013
Kvartaliga kasvasid korterite hinnad 4,9 ja majade hinnad 6,4 protsenti