Eesti uudised

Liiklusseadust muudetakse: nn vahtraleht muutub vabatahtlikuks, ühissõidukirajale ka elektriautod ja eritalitus (30)

Toimetas Kristin Aasma, 14. november 2013 17:27
Liiklusseaduse muutmise eelnõu jõustumisel muutuks algaja juhi tunnusmärgi nn vahtralehe kasutamine vabatahtlikuks.Foto: PEETER SIRGE / Postimees
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis täna kooskõlastusele liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis on keskendatud liiklusohutuse parandamisele. Muudatusi on oodata näiteks jalgratturitel ja mopeedijuhtidel, eriõigusega parkimiskaardi kasutajatel ja algajatel juhtidel, kel nn vahtralehe kasutamine muutuks vabatahtlikuks. Eelnõu näeb ette, et ühissõidukiradadel võivad sõita ka elektriautod ja eritalituse sõidukid.

Kehtivas liiklusseaduses jalgratturile ja mopeedijuhile kehtestatud nõuet ületada jalgratta- ja jalgtee või jalgrattatee ning sõidutee lõikumise koht jalakäija tavakiirusega, laiendatakse ka jalgratta- ja jalgtee või jalgrattatee ning piiratud nähtavusega hoovi või õue sisse- ja väljasõiduteede lõikumise kohtadele.

Samal teemal

Samuti kohustatakse jalgratturit, kes on otsustanud ületada ülekäigurada või ülekäigukoht sõites, teha seda jalakäija tavakiirusega. 

Algaja juhi tunnusmärgi ehk nn vahtralehe kasutamine muutub vabatahtlikuks. Järk-järgult on loobutud algajatele juhtidele kehtestatud liikluspiirangutest (näiteks kiirusepiitang 70 km/h) ning mootorsõidukijuhi koolituse kvaliteedi paranemise tulemusena ei ole algaja juhi tunnusmärgil teisi juhte hoiatavat eesmärki, mis on õppesõiduki tunnusmärkidel. Algajad juhid, kes soovivad sõidukil kasutada algaja juhi tunnusmärki, võivad seda edasi kasutada.

Kehtiva seaduse kohaselt võib teeomanik liiklusmärkidega lubada ühissõidukirajale ka jalgrattad. Muudatusega võimaldatakse teeomanikul lisaks jalgrattale lubada ühissõidukirada kasutada ka eritalituse sõidukitel ja täiselektrilise veoajamiga elektriautodel.

Eriõigusega parkimiskaarti võib kasutada üksnes liikumispuudega juht või liikumispuudega või pimedat inimest transportiva sõiduki juht. Kusjuures liikumispuudega või pimedat inimest transportiva sõiduki juht võib eriõigusega parkimiskaarti kasutada üksnes juhul, kui see on otseselt vajalik transporditava liikumispuudega või pimeda isiku liikumise hõlbustamiseks.

Muudatusega piiratakse kolme- ja neljarattalise mopeedi liiklemist jalgrattarajal ja jalgrattateel, kuivõrd kolme- ja neljarattalised mopeedid on enamjaolt oma laiuselt võrdsed väikse sõiduautoga. Seega ei sobi sellised sõidukid ehituslikult jalgrattarajal ja jalgrattateel liiklema, kuna viimased ei ole üldjuhul laiemad kui poolteist meetrit (tihti ei ületa jalgrattaraja laius ühte meetrit).

Samuti suurendatakse neljarattaliste mopeedi (nn mopeedauto) juhi vanuse alammäära 16-eluaastani.

Kui juhiluba kaob, hävib või on varastatud, ei pea eelnõu järgi uue juhiloa taotlemise ajaks ajutist juhiluba vormistama. Juhtimisõiguse olemasolu tõendatakse sel ajal liiklusregistri andmete alusel.