Õnnelik erand: Kui teha müügipakkumine kõigepealt naabritest kaasomanikele, võib müük kiiresti minna – ehk on mõni pere ammu oodanud võimalust oma elamist laiendada. Foto: Scanpix/PantherMedia
Ingmar Saksing, LVM Kinnisvara 14. november 2013 07:00
Kaasomandis majaosa ostes on tihti keeruline aru saada, mis kellele kuulub.

Majaosas on korteriga võrreldes rohkem ruumi ja privaatsust ning ühtlasi kuulub selle juurde aiaosa. Vaatamata eelistele müüakse aga korralik majaosa vahel odavamaltki kui sama suur korter.

Kõikidest kinnisvaraliikidest nõuab majaosa müük kõige põhjalikumat ettevalmistust, sest kui korteri või elamu piirid ja kasutusalad on selged, siis kaasomandis majaosa puhul võib see kõik olla üsna keeruline.

Neil, kel majaosa müük lähiajal plaanis, võib siin toodud soovitustest abi olla, nende järgimine võib tagada parema müügihinna – on juhuseid, kus hind on esialgsest kerkinud suisa poole võrra.

Esimese asjana tasub oma müügiotsusest teada anda kaasomanikule või -omanikele – see on mõistlik nii nende ostueesõigust, sõlmitavaid kokkuleppeid kui ka müügiaega silmas pidades. Ka võib müük siis õige kiiresti minna – naaber on ehk pikisilmi oodanud võimalust oma elamist laiendada.

Enneta halbu üllatusi

Kindlasti tuleb välja otsida kinnistu ja kogu elamu mõõdistus – või see enne müügiga alustamist tellida. Täpne ülevaade majaosa suurusest ja piiridest annab asjast selge pildi ostuhuvilisele ja ka kõigile kaasomanikele.

Tihti on majaosades aegade jooksul tehtud ümber- ja juurdeehitusi ja seda pinda peab tegija tavaliselt enda omaks. Seaduse järgi kuulub aga kaasomandi puhul ka lisapind mõttelistes osades kõigile kaasomanikele, pole tähtsust, kes kandis kulud.

Enne müüki tasub notari juures sõlmida kokkulepped majaosa ja krundi kasutamise kohta ning lasta teha vastav kanne kinnistusraamatusse. Kokkuleppeid on lihtsam sõlmida, kui täpsed mõõdistustulemused on olemas.

On oluline, et kasutuskorra kokkuleppest tulenev pind vastaks täpselt mõttelisele osale. Kui krundi plaan, paiknemine või ruumide jaotus on selline, et iga kaasomanik ei saa talle mõtteliselt kuuluvat pinda kasutada, tuleks hüvitamise kohustus ja kord kasutuskorda seades samuti kokku leppida, sest kui üks kaasomanikest kasutab ettenähtust suuremat pinda, on teistel omanikel õigus nõuda kaotatud kasutuseeliste hüvitamist, seda ka tagasiulatuvalt.

Korteriomandil eelised

Hea plaan on kaaluda võimalust kaasomand lõpetada ja seada korteriomandid. Alati pole see võimalik ja võib nõuda ka ümberehitusi, sest korterelamutele on rangemad nõuded kui elamutele, aga seda võimalust tasub uurida – see tõstab vara väärtust, sest omanikele hakkavad kuuluma korteriomandid, ja ka ostueesõiguse saab kõrvaldada.

Ehk nakatuvad aga naabridki müügimõttest? Kui müügiks pakutakse tervet elamut, maksab see alati rohkem kui eraldi osade hindade summa.

Kommentaarid  (11)

eelduseks kasutusluba 19. märts 2017 22:27
Üleminekul kaasomandist korteriomandile tuleb viia läbi erinevaid auditeid.
Enne kaasomandi muutmist korteriomandiks tuleb kõigepealt viia läbi inventariseerimine ja panna täpselt paika kõigi kaasomanike mõttelised osad (näiteks a 1/3).
Tihti on tehtud juurde – ja ümberehitused ebaseaduslikud ja majale tuleb kasutusloa saamiseks viia läbi audit.
http://valgamaalane.postimees.ee/4050649/kohustuslik-elektrisuesteemiaudit-aitab-ennetada-polenguid
5. veebruar 2017 14:18
Ehitisregistrisse, notarile, kinnistusraamatut pidavale kohtule, kindlustusandjale, hindajale ja laenuandjale ( pank) saab vägagi edukalt edastada ka valeandmeid.
Mõistagi peab olema ehituse või ümberehituse jaoks mingi formaalne projekt, mis kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse, naabrite ja kaasomanikega, ja see kantaksegi ehitisregistrisse.
Ehitada võid aga hoopis midagi muud ja kui just naabritega tüli ei kisu ja kaasomanikele pähe ei istu, siis nii jääbki, sest kohalik omavalitsus, laenuandja, kindlustuseandja, notar ja kinnistusraamatu pidaja lähtuvad libaandmetest ehitisregistris ja reaalset olukorda kohapeale kontrollima ei tule.
Valeandmeid teatatakse teatud juhtudel ka sellepärast, et näidata kinnistu maksumus väiksemana. Näiteks kaasomanikust teatajal on huvi kaasomand kunagi lõpetada ja teiste kaasomanike mõttelised osad odavamalt välja osta.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS