Eesti uudised

Valitsus otsib vanemahüvitise saajaile valemit (8)

Andres Põld, 23. august 2013, 06:59
Kui valitsus ka leiab uue ja õiglasema valemi, millega arvutada tööl käiva vanemahüvitise saaja kogutulu, ei tähenda see ilmselt hüvitisesaaja sissetulekute olulist kasvu. Foto: Mati Hiis
Valitsus töötab välja õiglast valemit, mis võimaldaks vanemahüvitise saajal käia kvalifikatsiooni säilitamise huvides ka tööl, kaotamata sealjuures sissetulekutes.

Juba 10 aastat tagasi, kui vanemahüvitise süsteem rakendus, loodi valem, mille järgi liideti vanemahüvitise summa ja palgasumma kokku ja jagati 1,2ga. Aga kuna viimastel aastatel on kasvanud nii vanemahüvitise miinimum- kui maksimummäär ja muutunud inimeste reaalsed sissetulekud, siis on tekkinud olukord, kus paljude tööle läinute vanemahüvitise saajate hüvitist on vastavalt sellele valemile vähendatud rohkem, kui ta saab tööl käimise eest palka.

Tänavu mais tunnistas riigikohus seetõttu vanemahüvitise selle sätte põhiseaduse vastaseks.

Töö ja pereelu tasakaalu

Sotsiaalminister Taavi Rõivas tunnistab, et kuigi sotsiaalkindlustusamet lähtub nüüd sellest, et hüvitist saab vähendada üksnes selle piirini, millise summa sai inimene kätte enne tööle minemist, tuleks see valem üle vaadata ka sellest aspektist, et tööl käimise motivatsioon ja pereelu oleksid tasakaalus.

"Ja need inimesed, kelle jaoks on väga oluline mitte kaotada erialast kvalifikatsiooni ja täiesti tööturult eemal olla, et nendel see tasakaalupunkt oleks nüüd ka kümne aastaga muutunud numbrite korral täiesti olemas," märgib minister.

Rõivase sõnul käib nüüd valitsuses arutelu, milline oleks kõige õiglasem ja loogilisem valem perede jaoks. "Neid kombinatsioone on hästi palju, alustades sellest, et inimese sissetulek enne lapse sündi oli väike ja palk hiljem oli suur ja lõpetades sellega, et enne käis [hüvitise saaja] täiskohaga tööl, sai täispalga ja lapse kõrvalt osaajaga [tööl käies] ehk siis vanemahüvitise kõrvalt saadav sissetulek on väiksem kui eelnev," lausub ta.

Õiglane süsteem

Minister kinnitab, et vastuolu põhiseadusega likvideeritakse. "Ma usun, et see valem saab tervikuna õiglasem ja loogilisem, kui ta praegu on. Meil õnneks on ka aega, millal see siis riigikogule esitada," lisab Rõivas.

"Kuna neid erinevaid kombinatsioone varasemast, lapse sünnile eelnevast tulust ja lapse kodusoleku ajal tööl käidud aja eest saadavast tulust on väga-väga palju ja need on väga-väga erinevad, siis loomulikult on kogu valitsuse soov veenduda, et kõikide kombinatsioonide korral, kõikide võimaluste korral oleks süsteem vanemate jaoks õiglane." Riigikogu koguneb uuele istungjärgule septembri keskpaigas.

Vanemahüvitise seadus jõustus 2004. aasta 1. jaanuarist. Selle peamine ja kõige olulisem idee on kompenseerida vanemale, ükskõik, kas emale või isale, saamata jääv tulu selleks ajaks, kui ta on lapsega kodus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee

;