Kommentaar

Venelembid jäädvustavad Jeltsinit (38)

LISA KOMMENTAAR

Hiline kiitus 4. september 2013 12:46
Madelt jälle asjalik kirjutis!!!Töö kiidab tegijat!
ÕIGE AJALUGU JT. 23. august 2013 21:01
Vot nii ja mida on mõnel vinguda,kas on ise kommu või loll,et arusaada-see on ajalugu mida tuleb austada.Ja miks mõni peab ikka asju peapeale pöörama,kõiges halba nägema-kohe ei saa vait olla.Oma mätas ikka teistest kõrgemal,kust lajatada,kas või kiusu pärast.
MADIS 23. august 2013 13:10
Mõnele rahvusromantikule lihtsalt ei mahu pähe, et Eesti iseseisvuse veretus taastamises oleme pisut ka mõnele venelasele võlgu. Et nemad on seda kas tahtlikult või tahtmatult toetanud.
Boris Jeltsinile, kes söandas putši vastu välja astuda ning võitis. Avades seega tee ka meie iseseisvusele. Vastasel korral veerenuks ešelonid küüditatutega Siberi poole.
Mitmetele vene kindralitele, kes keeldusid putšistide käsku täitmast. Näiteks õhukaitset juhtiv kindraleitnant Abdurahmanovile, kes ei andnud lennuluba õhudessantlaste paiskamiseks Tallinna õhu teel. (võib arvata, et kui need mehed juba esimesel putšipäeval siia oleks jõudnud, siis oleks ka verd voolanud).
Isegi viitseadmiral Belovile, kes saatis lõpuks siia soomukites kohale logisenud Pihkva sõdurid kasarmutesse. Teletorni juurde ruttas ainult väike osa tulipäid, kes admirali, Tallinna garnisoni komandandi korraldust eirasid.
tartlane 22. august 2013 22:43
Teada on, et Venemaa Föderatsioon on teatud küsimustes Nõukogude Liidu õigusjärglane.
Juhul kui Venemaa Föderatsioon peab end teatud küsimustes ka Vene NFSV õigusjärglane, millega EW Tartu rahu sõlmis, siis on olemas “Vene NFSV ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste leping”, mis on vastu võetud 12.01.1991, ja mille on allkirjastanud Jeltsin ja Rüütel.
1991. aasta jaanuaris sõlmitud „Lepinguga riikidevaheliste suhete aluste kohta” said Eesti ja Venemaa õiguslikud suhted uue aluse. Kuivõrd on puudutatud sama reguleerimisvaldkonda, on määrav hilisem kokkulepe (suhete aluste leping, 1991) varasemast mööda minnes (Tartu rahuleping, 1920).
kaheksa avaldus 22. august 2013 22:16
4. november 1990: kelamlaste-enamlaste vandenõu.
Teisiti kui avantüüriks ei oska 4. novembril 1990 Eestit tabanud „šokki" kuidagi nimetada. Mitte mingi poliitiline loogika ei lubanud sellist liitu ennustada. Jaak Alliku, Sirje Endre, Siim Kallase, Kaido Kama, Tunne Kelami, Toivo Kuldsepa, Vardo Rumesseni ja Indrek Toome allkirjastatud „kaheksa avaldus" sai kiiresti „enamlaste-kelamlaste" sobingu sildi.
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=15629
komiteelane 22. august 2013 22:14
ajalugu 22. august 2013 22:01
--------------
Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi presidendi Seadlus Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse tunnustamisest
1.Seoses Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega riikliku iseseisvuse väljakuulutamise kohta tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust.
2.VNFSV Välisministeeriumil viia läbi vastavad läbirääkimised ning kirjutada alla lepe diplomaatiliste suhete kehtestamisest VNFSV ja Eesti Vabariigi vahel.
3.Kutsuda NSVL presidenti üles tunnustama Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja viima läbi läbirääkimisi riikidevaheliste suhete reguleerimiseks NSVL ja Eesti Vabariigi vahel.
4.Kutsuda maailma riike üles tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust.
VNFSV president Boriss Jeltsin
Moskva, Kreml
24.augustil 1991
P.S.
Selle dokumendi punktid 3 ja 4 kirjutati sisse A.Rüütli palvel.
ajalugu 22. august 2013 22:00
1991. aasta 24. augustil olid Moskvas Vene NFSV president Jeltsini juures Arnold Rüütel, Indrek Toome, Rein Müllerson, Advig Kiris, Arno Almann ja Leivi Šer, kes tegid Vene NFSV presidendile selgeks, miks on vaja tema poolt tunnustada Eesti iseseisvust ja kutsuda ka teisi riike üles tunnustada Eesti iseseisvust.
Jeltsin nõustus ja vastav ukaas koostati veel samal päeval. Jeltsin käis vahepeal koos Rüütliga putši ajal hukkunute matustel ja tagasi tulles kiitis koostatud teksti, lisades, las lätlased koostavad samasuguse.
Vene NFSV välisminister Andrei Kozõrev oli juba 21. augustil teinud Pariisis esinedes üldavalduse kolme Balti riigi kohta, milles tunnustati nende riikide iseseisvust.
Kui Eesti delegatsioon 22. augustil Moskvas suurriikide saatkondades käis ja tunnustust iseseisvusele ei leidnud, siis minnes nüüd uuesti ja näidates president Jeltsini poolt allkirjastatud dokumenti, oli suhtumine hoopis teine. Pärast Jeltsini üleskutset hakkasid välisriigid ridamisi Balti riikide iseseisvust tunnustama .
Eesti Vabariigi iseseisvumine toimus vastavalt NSVL-i konstitutsioonist lähtunud õigusele, mitte et oleks lõpetatud okupatsioon nagu see oli Austria (1954.a.) ja Saksamaa ( 1990.a.) puhul.
1991. aasta 6. septembril allkirjastas president Gorbatšov, kes kuulus koos 12 liiduvabariigi esindajaga NSV Liidu Riiginõukogusse, NSV Liidu Riiginõukogu nimel otsused ? ??-1, ? ??-2, ? ??-3, vastavalt Leedu, Läti ja Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta.
Lisatud oli NSV Liidu Välisministeeriumi toetus ÜRO-le Balti riikide liikmeks võtmise suhtes, samuti Euroopa julgeolekustruktuuridega ühinemiseks.

see on kummaline et Lääneriigid 22. august 2013 21:44
meid ei ruttanudki kohe tunnustama ja toetama.JA see asi ei unune kergesti Eesti rahvalt
See 22. august 2013 21:31
artikkel ei üllata, arvestades mehe endist NLKP ja KGB - lembust. Need said ju Jeltsini käest esimese paugu!
22. august 2013 21:22
NSV LIIDU rahvasaadik peaks nagu seda perioodi kõige paremini teadma.Kas vanadus on tõesti ajudele hakanud?Kohati kisub puha metsa oma jutuga.Mida venelembust siin näha.kas peaks Putinile tagasi pakkuma endid?Ei olnud Ameerikast ei euroopast meie kaitsjaid ei tunnustajaid.Hea,et inimesed ellu jäid,mitte niikuis Leedus ja Lätis läks.See oli õudusunenägu.Kummaline tänaseni,etSavisaar tuli kohe SOOMEST tagasi ja asus tegutsema,Merit nagu mäletagi midagi tegemas.
murelik 22. august 2013 21:08
Kuuldavasti hakkab end mõnda aega ülemnõukogu liikmeks nimetanud Vare koos oma grupiga kavandama Putini bareljeefi. Seal müüril olevat ruumi küll. Ega see ei pruugigi kuulujutt olla, teades kellega on tegemist.
esimene 22. august 2013 20:53
Balti riikide iseseisvust tunnustas esimesena Vene NFSV välisminister Andrei Kozõrev, kes tegi 1991. aasta 21. augustil Pariisis esinedes vastava avalduse.
suurriiklikult 22. august 2013 20:49
“Prantsusmaa välisminister Roland Dumas ütles, et Prantsusmaa ei saa kuidagi toetada Balti riikide iseseisvust, sest niikuinii muutuvad nad siis Saksa kolooniateks.”
1991. aastal uuris Suurbritannia välisminister Douglas Hogg kõigepealt, kuidas kavatsetakse Eestis tagada vene vähemusrahvuse huvid („Päevaleht” 04.09.1991).
Kanada ei teinud samuti tunnustusest juttu, küll aga toetas Savisaare poolt planeeritavat kodakondsuse nullvarianti („Päevaleht” 21.09.1991).
Mihhail Gorbatšovi kirjavahetusest Saksa Liitvabariigi kantsleri Helmut Kohliga, selgub, et kantsler ei olnud Baltimaade iseseisvumisega nõus.
trebitsky 22. august 2013 20:38
Balti jaama juurde tuleb ka restoran - "Borka juures." http://selenadia.livejournal.com/198149.html

ouyee 22. august 2013 20:34
Nõukogude Liit likvideeriti selle loojate järglaste poolt sellepärast, et anda teed kaasaegsemate poliittehnoloogiate alusel loodud impeeriumile - Euroopa Ühendriikidele.
http://jyrilina.com/index.php?page=skorpioni-margi-all
9. Ühendriikide toetus Nõukogude Liidule
"Interventsioon" kui pettemanööver
Näljahäda relvana
Ärid bolševikega
Kollektiviseerimisrelv
Ülesehitustöö
Ameeriklaste üha intensiivsem panus
Sõjaabi Moskvale
Välismaalastest orjad Nõukogude Liidus
Stalini "püha" sõda
Nõukogude Liidu lammutamine
Kommunismi likvideerimine Ida-Euroopa vasallriikides
Ühendriigid upitasid ka Hiinas kommunistid võimule
http://grey-croco.livejournal.com/167853.html
USA tollane president Woodrow Wilson ja Federal Reserve esindajad leidsid, et kommunistlik kord on Venemaa jaoks (ka eestlaste ) parim.
liberaal 22. august 2013 20:32
http://www.e24.ee/554218/vladimir-koslov-mis-juhtus-usaga/
See, mis juhtus USAga, on viimase kolme kümnendi küsimus. Juhtus nii, et president Ronald W. Reagan hakkas Ameerikas ennetavalt n-ö Kreekat tegema, andes sedasi ka kreeklastele eeskuju oma imetabase majandusmudeli jäljendamiseks.
yankee 22. august 2013 20:28
USA president Bush teatas 1991. aasta 22. augustil, et veel on vara Balti riikide iseseisvust tunnustada.
to Elle 22. august 2013 19:33
Kellele veenev, kellele mitte. Mõningaid isikuid võib veenda ükskõik milles. Keda selles, et 21 detsembril tuleb maailmalõpp, keda selles, et 27 augustil tulevat Mars Maale niivõrd lähedale, et paistab meile Kuu suurune. Uskujaid jätkub, puhutagu siis hambasse ükskõik mida.
Ja seda ütleb tuntud intrigaan 22. august 2013 18:25
keda nähes väärikad inimesed kõrvale keeravad. See sappitäis intrigaan on igalt poolt minema löödud ja tõrjutud. Ja nüüd siis asub väärikaid inimesi mustama. On aeg kaduda, Made.
Elle 22. august 2013 17:32
Veenev artikkel. Hästi kirjutatud. Tabas kümnesse. Ajas Jeltsini poolehoidjad närvi.
22. august 2013 14:10
Meie riik on kuidagi kahestunud ,üheltpoolt keksime oma vabadusega,teiseltpoolt ei tahagi näha ega kuulda kuidas see üldse võimalikuks sai.Kukkus taevast lihtsalt või?Kas noor põlvkond ei vaevugi teadma,kes tegelikult tänu pälviks.Ka kohalikud nimed-RÜÜTEL ja SAVISAAR.Võimuahnuses materdatakse neid ei tea kuidas aga praegused sellid valitsuses on tuhatkorda suuremad pätid ja valetajad.Nende minevik mustem mitmes aspektis,ikka ülistame neid ,kes pole vabaduse nimel sõrmegi liigutanud.Tulge mõistusele,see ei ole venelaste ülistamine,see on tõde ajaloost.Kas varsti ref kirjutab ajaloo oma nägemuse järgi ümber,ANSIP aljosa ja koertega tõi vabaduse või?
22. august 2013 13:56
Need,kes igas asjas tonti näevad,on ise mingid jumalteab mis foobid.Kas tõesti oleks selliste süda rohkem rahul kui poleks vabadust ja rahvast oleks notitud nagu loogu.On ikka mõtlemine,mis nendest teistest siia toppida,nendest ei sõltunud ju meie elus tühjagi.Kas see Jeltsin seal on või pole,keda see kotib.Aga hiinlasi ja muid putukaid sisse tuua,vot see on nüüd tähtsam vabadusest.Haige mõtlemisega poliitikud ja neid juba jagub.

Viisakus ja tänulikus on väärt omadused 22. august 2013 13:52
Tänulikus kaunistab inimest- poleks see mees siia sõitnud ja eesti iseseisvust tunnustanud, poleks ka paljud teised riigid seda teha julgenud! Oli see täpselt nii või naa, kuid meile oli see laiemas plaanis kasulik ning miks me ei või siis olla selle eest viisakalt tänulikud.
22. august 2013 12:23
Miks ei ole bareljeefile paigutatud punast lampi nina otsa,mis oleks ometi iseloomulik ja tähtis atribuut?
to kell 10:54 22. august 2013 11:58
Sinu poolt esitatud nimekirjast on minule jäänud mulje põhjal Venelembid päris kindlasti järgmised: Lagle Parek, Heiki Ahonen, Tiit Pruuli, Rein Veidemann, Juhan Kivirähk. Tõenäoliselt ka ülejäänud.
Tutvuge nendega 22. august 2013 11:20
Vaadake siis seda seltskonda, kes bareljeefi avama koguneb - Vene mõjuagentuur ehedal kujul.
*** 22. august 2013 10:10
Kas nimemärgi Vabadus all kommenteerinu võiks seletada, miks väidetavalt tublile Jeltsinile kui Eesti fännile president Arnold Rüütel oma ametisoleku ajal, mis langes Jeltsini omaga kokku, Maarjamaa risti ei andnud?
Kas 22. august 2013 10:08
mäletate kui palju siis put,si ajal Venemaal ,seal väljakul kus Jeltsen esines Eesti lippe oli? Ka vene rahavs nõudis eestlastele iseseisvust,ka lätile, Leedule.
Vanad sõbrad 22. august 2013 09:57
Seal on ka need, kes vanaga isiklikultrohkem kuipuuda soola Moskvas koos ära sõid - alates tema pagendusest lõpetades ühise võiduga (mida NSVLlagunemine kindlasti oli) - Aasmäe,Kraft, Gräzin,isegi Made, Aare, Lauristin, Pohla, äsjalahkunud Subbi.
Ha 22. august 2013 09:34
Jeltsinilembide MTÜ Vare juhtimisel on alustanud otsustava vastulöögi andmist

Vabadus! 22. august 2013 09:24
Tähendab seda, et tunnjustatakse keda tahetakse. Need EV kodanikud kasutasid oma õigust. Made pangu ausammas Osama bin Ladenile,kui tahab. Aga ei tema ega need siin ei vastuta selle eest, kui riik kellelegi teisele panemata jätab. Muide: olgu sammas milline tahes, aga tänu Neizvestnõile (vt järele!) läheb Tallinn veel ka sellepisikese lisakillukesega turismimagnetite kirja. Köömesmuidugi kogu ajaloo kõrval, aga -ikkagi. Neizvestnõi ju!!!!!!! Riik on andnud ordeni Gerhard Schröderile, kes Eesti vastu siis juba Nord Streami Putiniga kavandas.
JUSS 22. august 2013 09:07
Kui Jeltsin poleks Moskvas võitnud, poleks ka mitte mingit taasiseseisvumist üldse tulnud. Või ehk maksimaaselt 10-ks minutuiks. Deklareeritagu Toompealt mida tahes, hääetatagu as või üksmeelselt. Tolle erakorralise komitee, putšistide esimesi samme oli teha Pihkva automaattelefonide tehasele kiirtellimus 250 tuhande paari uute käeraudade saamiseks. Seni olemasolevatele lisaks. Teadagi, kelle jaoks! Poleks Jeltsin söandanud Moskvas välja astuda ning võitnud, läinuks kõik need siinsed suured isamaa ärapäästjad läbi Pagari tänava keldrite Siberisse. Vähemtähtsad aktivistid aga otse vagunitesse nagu 1941 või 1949.a. Nii et oleme ikkagi pisut Jeltsinile tänu võlgu, meeldigu see fakt mõnele marurahvuslasele või mitte.
Klaara 22. august 2013 09:02
Made armastus islamistide ja moslemi äärmuslaste vastu tekitab kahtlusi. Ta on kinnni 60te aastate Lumumba kultuses. Imelik, imelik...
Ei ei 22. august 2013 09:02
Jälle väga hea lugu Madelt. Jeltsinit mälestada on ikka nõmedus küll. Kõigepealt on vaja omi meenutada ja tunnustada. Pildi järgi otsustades näeb see bareljeef kole välja.
MATS 22. august 2013 08:55
See, et Reagani mälestusmärk seni veel puudub ei tähenda seda, et Jeltsini mälestust jäädvustada ei tohiks.
Et Jeltsin käis 1991.a. jaanuaris Tallinnas vaid Gorba ärritamiseks? Aga ega ta ei pidanudki hinges mingi eriline estofiil olema. Igatahes fakt on see, et kasu sai sellest Eesti - Läti ja Leedu veresaun jäi meil seetõttu ära. Lõppresultaat (olgu tema motiivid millised tahes) oli meie kasuks.
Ja ja 22. august 2013 08:02
Kui 1991 aasta augustis Jeltsin Eesti taasiseseisvust tunnustanud poleks...oleks ilmselt siiani vaid Island seda teinud. Alles peale Venemaa poolt ametlikult Eesti taasiseseisvuse tunnustamist julgesid seda teha ka põhjamaad ja muud tegelased. Nii, et eks Jeltsinil oli ikka päris kandev roll me iseseisvuse taastamise rahvusvahelise tunnustamise protsessis.