Vaikusest ilma: Isegi vannis olles ümbritsevad Liat naaberkorteri võõrkeelne sõnelus, kilked ja sosinad, rääkimata katkematust muusikavoost. Foto: TAIRO LUTTER
Juhan Haravee 12. juuni 2013 07:00
Juba üle aasta võitleb Tallinna südalinna korteri omanikust proua kodurahu eest oma majas ja korteris, kus heliisolatsiooni pealt kokku hoidnud ehitaja ja sellele läbi sõrmede vaadanud endine omanik on perenaise tervise tõsiselt löögi alla pannud – süüdlasi aga pole.

Kaks aastat tagasi ostis Lia (64) Sakala tänavas korteri. Soodsa asukohaga eksklusiivse elupinnaga tundus esialgu kõik korras olevat, kuid hädad ei lasknud end perenaise meelehärmiks kaua oodata. Kõigepealt vaevles vastne korteriomanik müügihetkel varju jäänud ehituspraagiga, mille kõrvaldamiseks kulus tal üle 1000 euro ja mille hüvitamisest müüja ja ehitaja midagi kuulda ei taha – kõik olevat seaduslik ja Lia on oma pretensioonidega hiljaks jäänud, nagu väidavad ettevõtjad.

Kõik on kuulda

Lia kannatustel aga ei näi lõppu tulevat, sest naisel pole enda sõnul vedanud ka naabritega. Kolme naaberkorterit kasutavat omanikud kui majutuspinda ülemeelikute turistide ja muude piduliste vajaduste rahuldamiseks. "Läinud aasta detsembris olin sunnitud kutsuma politsei, sest kõrvalkorteris peeti sünnipäevapidu, mis kestis kella kaheni öösel," kurdab Lia. "Pidulisi oli umbes 20 inimest. Käisin kolm korda neile meelde tuletamas, et nüüd on öörahu, kuid tulemusi sellel ei olnud. Purjus pidulised rikkusid lifti ja jäid neljandale korrusele kinni. Üks mees karjus hüsteeriliselt ja tagus umbes pool tundi jalaga vastu lifti seinu, kuni liftiparandaja tuli."

Lia sõnul pole nende majas täielikult heliisolatsiooni ja kõik, mis trepikojas ning korterites toimub, on kõrvalistele isikutele kuulda, soovivad nad seda või mitte. Olukorraga leppimatu perenaine on omal kulul lasknud teha välispiirete termograafia ning heliisolatsiooni mõõdistused, mille tulemused on Lia väitel masendavad.

Projekti järgi, mille naine leidis linna arhiivist, peaks heliisolatsioon selles majas olema 60 detsibelli, kuid küündivat tegelikkuses vaevalt 53ni. Lia arhitektist abikaasa hinnangul on ehitaja tööde käigus materjali pealt tublisti kokku hoidnud. Seda kinnitanud Liale ka ehitaja esindajalt telefoni teel kuuldud väide, et tellija (itaallastele kuuluv Intec Holding OÜ) soov olnud ehitamisega võimalikult odavalt ühele poole saada. Rahulolematuile korteriomanikele ei mahu pähe, kuidas sai linn üldse 2003. aastal anda kasutusloa majale, mis projekti tingimustele ei vasta. Võimalikele muudatustele projektis, mis Lia sõnul kokkuhoiu huvides maja ülemiste korruste sooja- ja helipidavuse tellija huvides ohverdasid, tal kahjuks juurdepääsu ei ole.

Tarmukas naine aga ei kavatsegi leppida tõsiasjaga, et on kalli korteri ostmisega petta saanud. Oma õiguste eest võitlev Lia on juba pöördunud kõikidesse võimalikesse instantsidesse, kust on lootnud oma murele lahendust saada. Siiani on tulnud tal paremal juhul leppida vaid kaastundlike soovitustega, kui sedagi.

Intec Holding OÜlt, kes talle hõreda korteri kahe aasta eest müüs, pole Lia saanud ühtegi kirjalikku vastust. "Paremal juhul on mul soovitatud ehitajaga asju ajada," ütleb perenaine. Maja ehitanud AS Remet ei vaevu protsessiva daamiga pikemalt lävima, visates palli tagasi maja tellinud Intec Holding OÜle, kuna Lia ja ehitaja vahel puuduvad lepingulised suhted. Seetõttu polevat tal ka õigust midagi nõuda, väidab õnnetule kaebajale juba korduvalt saadetud kirjas ASi Remet lepinguline esindaja Kristjan Aava. Ehitaja teeb Liale ettepaneku kaitsta oma õigusi kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja suunata oma energia korteri müüjaga suhtlemisele.

Lia on pöördunud otse Edgar Savisaare poole, paludes mõjuvõimsal linnapeal isiklikult keelustada nende majas majutustegevus vähemalt seni, kuni pole paigaldatud korralikku heliisolatsiooni. "Õiguslikult ei saa linn keelata eraomanikul talle kuuluvate eluruumide väljaüürimist," vastab Liale abilinnapea Taavi Aas, soovitades naisel oma kaebuse ja heliisolatsiooni vajaduse põhjendamisel alustada ekspertiisist. Kui aga tõesti midagi muud üle ei jää, tuleks abilinnapea sõnul kaaluda tsiviilhagi esitamist korteri müüja vastu.

Pelgab uut nädalalõppu

Detsembris Lia palvel lärmakale sünnipäevale kohale tulnud politseipatrull ei tuvastanud, et naise öörahu oleks tahtlikult rikutud. Rahurikkujaist korteriomanikele tutvustasid politseinikud Tallinna avaliku korra eeskirja ning avaliku koosoleku korraldamise nõudeid.

Siiski märgib Põhja prefektuuri vanemkonstaabel Siret Tobber oma vastuses Liale sõna-sõnalt: "Probleem, et korteris toimuv teie öörahu niivõrd häiris, võis tuleneda sellest, et kortermaja ehitaja poolt on järgimata jäetud elamule esitatud heliisolatsiooninõuete täitmine." Ja muidugi järgnes soe soovitus pöörduda pädeva ametkonna poole ning probleemide jätkumisel helistada politsei lühinumbril 110.

Linnavalitsuse andmetel ei kasutata Liale pahameele alla sattunud kortereid majutusasutustena ning seetõttu lasub vastutus, kuidas võõrustatavad end ülal peavad ja naabrite rahu austavad, ennekõike korterite omanikel. Ka siis, kui peopanijaid ja naabreid eraldab vaid õhukene kipskartong.

Nädalalõpul on Lia sõnul majja oodata järjekordset lustakat välisnoorte kampa kõige sinna juurde kuuluvaga. Kõrgevererõhu käes kannataval proual ei jää muud üle, kui õppida öösiti läbi seina võõrkeeli ja tippida arvutisse härdaid palveid paigaldada majja lõpuks ometi projektijärgne heliisolatsioon.