Eesti uudised

Seadusandjad teevad e-sigaretist tavalise sigareti (31)

Andres Põld, 6. juuni 2013 07:00
TAHAN, TÕMBAN!: E-sigaretti võib praegu popsida kus iganes, ka arvuti taga töötegemise ajal. Selleks ei pea õue minema ja väärtuslikku tööaega raiskama. Foto: Kaarel Tigas
Kui praegu võivad e-sigareti tarbijad seda pahvida, kus ja millal aga soovivad, siis tubakatoodete uues direktiivis tahavad Euroopa seadusandjad e-sigareti võrdsustada tubakatoodetega, mis tähendab ka samasuguste piirangute ja keeldude kehtestamist.

Euroopa Liidus puudub praegu ühtne e-sigareti regulatsioon, kuid Euroopa Komisjon on algatanud ettepaneku senine tubakatoodete direktiiv uuega asendada. Riigikogu on nimetatud direktiivi eelnõule juba toetust avaldanud. Eesti on oma seisukohtades välja toonud, et nikotiinisisaldusega tooted, mis ei ole määratletud ravimina, peaksid olema defineeritud tubakatoodetena.

"Esitatud seisukohtades on välja toodud, et tubakatoodete määratlus laieneks ka tubakat mittesisaldavatele toodetele, mida kasutatakse tubakatoodetega samal eesmärgil ning mis sisaldavad nikotiini. Sellisteks toodeteks on näiteks e-sigaretid või sigaretid, mis ei sisalda tubakataime, kuid millele on lisatud nikotiin," lausub sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet.

Samuti on sotsiaalministeerium eelnõu kohta esitatud Eesti seiskohtades toetanud, et väikese nikotiinisisaldusega tooted, mis ei ole määratletud ravimina, vastaksid eelnõuga tubakatoodetele kehtestatavatele nõuetele. "Kõrge nikotiinisisaldusega e-sigareti turuleviimine ravimina vähendab toote kättesaadavust alaealistele ja võimalust kasutada toodet tubakatoodete asendajana, mistõttu oleks meetmel ennetav mõju, kuna e-sigareti näol on tegemist noorte seas populaarsust koguva tootega," märgib Normet.

Kes mida tõmbab?

Nikotiinivabad sigaretid jäävad esialgu direktiivi kohaldamisalast välja, kuigi mitmed liikmesriigid on arutelude käigus rõhutanud, et selliste toodete reguleerimist peaks Euroopa Liidu tasandil arutama. Seega – kas nikotiinivaba täitekapslit võib pruukida igaüks, sõltumata ajast ja kohast? "Jah kahjuks küll," kostab Normet. "Seadusandlus ei reguleeri praegu nikotiinivaba täitekapsliga e-sigareti tarvitamist."

Nii võib ka laps popsida e-sigaretti, mille täitekapslis võib olla tavaline vesi, aga võib olla ka nikotiini. Välisel vaatlusel on seda võimatu kindlaks teha. Normet ütleb, et legaalsete toodete puhul saab eristada kapsleid märgistuse järgi või laborianalüüsiga. Legaalselt nikotiini sisaldavaid täitekapsleid võib Eestis turustada pärast ravimi müügiloa väljastamist, kuid praegu meil e-sigareti täitekapsli müügiluba ei ole. Eestis on lubatud tarbekaubana müüa toodet, mis ei kuulu määratlemisele ravimina (e-sigaret ja nikotiinivaba täitekapsel) ning see peab vastama tarbekaupadele esitatud üldistele toote vastavuse nõuetele.

"See aga ei välista, et lasteni ei jõuaks ka nikotiini sisaldavad kapslid, millele jälile saada on raske ja mis on klassifitseeritav juba ebaseadusliku kauba tarvitamisena," nendib Normet.

Sisuliselt koosneb elektrooniline sigaret kahest osast: elektrilisest seadmest ja vahetatavatest nikotiinilahusega täidetud kapslitest. Ravimiamet, kellel on pädevus otsustada Eestis turustatavate toodete ravimina määratlemine, on määratlenud vedelat nikotiinilahust sisaldava kapsli ravimina, kuna see sisaldab tööstuslikult toodetud vedelat alkaloidi nikotiini, mille Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on klassifitseeritud ravimi toimeainena ning mida kasutatakse arstimites nikotiinisõltuvuse ravi näidustusel.

Vaid arsti loal

Kui vedelat nikotiinilahust sisaldav täitekapsel on määratletud ravimina, siis ravimi ehk antud juhul nikotiini manustamiseks kasutatav seade on seaduse järgi meditsiiniseade. "Me ei ole rahul sellise lahendusega, aga see oli ainus võimalus uus toode mingil määral kontrolli alla saada," selgitab Normet. Ta kinnitab, et nikotiinilahust sisaldavat kapslit ei või kasutada igaüks. "See peaks olema arsti poolt ette kirjutatud suitsetamisest loobumiseks ja praeguse seisuga Eestis seda ametlikult ei kasutata."

Kui Euroopa Parlamendis heakskiidetav direktiiv hakkab e-sigareti temaatikat reguleerima, siis muudetakse Eestis selles osas tubakaseadust, et kehtestada e-sigaretile tubakatoodetega võrdsed piirangud. "Mis puudutab e-sigareti seadet, siis selles osas peame tõesti juurde pakkuma oma lahenduse, kas ja kuidas piirata selle kasutamist suitsetamise matkimiseks," lisab Normet.

Kõige varem võiks e-sigarettide temaatikat reguleeriv direktiiv jõustuda 2016. aastal.

Ülereguleerimine on umbtee

"Kahtlemata tuleb e-sigareti tarvitamisega kaasnevaid mõjusid uurida, selles pole mingit kahtlust," kinnitab igapäevane e-sigareti tarbija. "Selle kättesaadavust alaealistele tuleks kindlasti piirata, kuid nagu siiani pole tubakatoodetest ja alkoholist saanud apteegikaupa, on ühe mõistliku arengu – mida e-sigaret endast kahtlemata kujutab – ülereguleerimine kindlasti umbtee. Sama targalt võiks alkoholi tarvitamise vastu võitlemist alustada vee keelustamisest.

Asjaolu, et e-sigaret aitab loobuda väidetavalt tervisele ja keskkonnale sadu kordi ohtlikumast tubakasuitsetamisest, pole eurojuhmuses asjameestele aga mingi põhjendus. Et e-sigaretis võib juba näha tõsist konkurenti tubakatööstusele, ei üllata Euroopa Komisjonis küllap kedagi. Seal niite tõmbavad lobistid ei väsi ka suvekuudel.

Mis puutub Eestisse, siis siin on eurodirektiividesse ikka suhtutud kui võimalusse midagi ära keelata või põlu alla seada. Mujal Euroopas suhtutakse Brüsseli ettekirjutustesse pigem praktiliselt ja iga mahitatud lollust tavaelu segama ei lasta."

Kahjulik või mitte?

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee