TTÜ Virumaa Kolledžis ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses toimusid 10. mail karjääripäevad, kus Lüganuse ja Järve Gümnaasiumi tüdrukud tegid tutvust automaatiku ja keemiku ameti ning poisid õe erialaga. Foto: Hill+Knowlton Strategies
Toimetas Kristin Aasma 10. mai 2013 16:57
TTÜ Virumaa Kolledžis ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses toimusid täna uudsel moel läbi viidud karjääripäevad, kus Lüganuse ja Järve Gümnaasiumi tüdrukud tegid tutvust automaatiku ja keemiku ametiga ning poisid õe erialaga. Kokku osales päeval üle 30 õpilase.

Karjääripäevade mõte on laiendada noorte silmaringi erialade valikul, murdes ametite soolisi stereotüüpe ehk mõtteviisi, et teatud ametid sobivad vaid naistele ja teised vaid meestele.

Poiste päeval viidi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2. kursuse tudeng Argo Sooleppi juhendamisel läbi esmaabi töötuba, et praktiseerida õe tavapäraseid töövõtteid. Tüdrukute päeval TTÜ Virumaa Kolledžis said õpilased osaleda automaatikasüsteemide töötoas ja teha katseid keemialaboris.

Poiste ja tüdrukute päevad moodustavad üritustesarja, mille raames tutvustatakse elukutseid, kus naisi voi mehi hetkel napib, kuid millel on tulevikku indiviidi, valdkonna ja riigi arengu seisukohalt. Kokku toimub selle aasta jooksul 14 erialavalikute päeva, kus poisid teevad tutvust õe, õpetaja, juuksuri ja rätsep-stilisti ametiga, mida valdavalt peetakse "naiste" ametiks ning kus hetkel töötavad 90 protsendi ulatuses naised. Tüdrukutele aga tutvustatakse autotehniku, keevitaja, programmeerija, energeetiku, automaatiku, kaevandustöötaja ja piloodi elukutset, mida valdavalt peetakse "meeste" ametiks ning kus hetkel töötavad valdavalt mehed.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Aleksander Ljudvigi sõnul on naiste ja meeste koondumine erinevatele tegevus- ja ametialadele suuresti põhjustatud ühiskonnas kujunenud eelarvamustest ja arusaamadest naistele ja meestele sobilikest tegevustest. "Soovime noortele teadvustada, et pole olemas naiste ja meeste ameteid. Kõik elukutsed ja erialad sobivad nii poistele kui tüdrukutele, määravaks on huvi ja tahtmine," ütles Ljudvig. "Lähenedes erialavalikule sooliste eelarvamuste vabalt ja avatud meelega, laiendavad noored oma haridus- ja elukutsevalikuid ning saavad paremini rakendada oma potentsiaali," lisas ta.

Samuti näeb Ljudvig algatuses kasu ühiskonnale tervikuna. "Olukorras, kus Eestis on kvalifitseeritud tööjõu nappus, on lühinägelik raisata inimkapitali, jättes noorte haridus- ja tööelu valikud sooliste eelarvamuste mõjuvälja. Meeste ja naiste võrdsem jagunemine erinevatele töödele vähendaks tööturu soolist segregatsiooni ja selle negatiivseid mõjusid, näiteks Euroopa suurimat palgalõhet," ütles ta.

Lisaks Kohtla-Järvele toimuvad tüdrukute ja poiste päevad ka Tallinnas, Tartus, Kukrusel ja Ülenurmel koostöös sealsete haridusasutustega.

Poiste ja tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda formaati alates 2000. aastast edukalt kasutatakse. Lisaks Saksamaale toimuvad samalaadsed üritused ka Austrias, Šveitsis, Luxemburgis, Tšehhis ja Poolas.

Poiste ja tüdrukute päevad on soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames läbiviidav pilootprojekt, mille tellijaks on sotsiaalministeerium ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond.