Eesti uudised

Ilmub viies inimõiguste aastaaruanne  (3)

Toimetas Kristin Aasma, 30. aprill 2013 08:03
Eesti Inimõiguste Keskus esitleb täna aastaaruannet "Inimõigused Eestis 2012", milles käsitletakse Eesti viimase aasta arengut pea kõigi Euroopa inimõiguste konventsiooniga tunnustatud inimõiguste valdkondades. Puuduseks on, et riik ei ole inimõiguste kaitset piisavalt tõsiselt võtnud, kommenteeris keskuse juhataja Kari Käsper.

Seekordseski aruandes antakse ülevaade nii poliitilistest kui ka seadusandlikest arengutest ning statistikast, tuuakse ka näiteid ning antakse konkreetseid soovitusi, millele edaspidi tähelepanu tuleks pöörata. Aruande ühe toimetaja Marianne Meiorgi sõnul on viimase viie aasta jooksul näha suurimat edasiminekut, aga samas ka suurimat paigalseisu, võrdse kohtlemise teemades. "Ühelt poolt on nendel teemadel hakatud rohkem rääkima - näiteks võib tuua debatte soolise palgalõhe ja sookvootide, samuti kooseluseaduse teemal," ütles Meiorg. "Samas on endiselt puudu poliitilisest tahtest, et nende teemadega tõhusalt tegeleda."

Olulisteks edasiminekuks võib 2012. aastal pidada aktiivsemat arutelu võrdse kohtlemise ja pagulaste teemadel, viha õhutamise seaduseelnõu algatamist, puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerimist ning varjupaigataotlejaid otseselt puudutavat eelnõu, mis muudab välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust. Tagasiminekuks on otsus, et seadusakte vene keelde riigi poolt ei tõlgita, samal ajal kui plaanitakse tõlkida kõik õigusaktid inglise keelde. Seisma on jäänud ka kooseluseadus. Jätkuvalt on problemaatiline varjupaigataotlejate olukord nii neile pakutavate teenuste kui eluaseme osas.

Mitmed eelmisel aastal tehtud soovitused on tänaseks leidnud väljundi - näiteks on valminud tegevuskava soolise palgalõhe vähendamiseks, on tehtud otsus varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse kolimiseks Väike-Maarjasse, samuti on karistusseadustikku sisse viidud inimkaubandust keelustav säte.

Eestikeelne aruanne on alates 30. aprillist kättesaadav inimõiguste keskuse kodulehel. Vene- ja inglisekeelne aruanne lisatakse kodulehele maikuu jooksul.

Eesti Inimõiguste Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal. Aruande valmimist, esitlemist ning tõlkimist toetasid Kultuuriministeerium, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut ning Avatud Eesti Fond.

Samal teemal

29.05.2013
Inimõiguste keskus: rassismil ei tohi Eestis kohta olla!