ka põhjust. Vasakul tema kaitsja Vahur Krinal. Foto: Urmas Kaldmaa
Urmas Kaldmaa 18. jaanuar 2013 06:57
2,5 aastat meedia ja õigusorganite tähelepanu on vorminud Eesti ühest tuntuimast koeraomanikust, pärnulannast Marge Arumäest väliselt uue inimese. Endise tardunud ilmega süüaluse asemel astus eile kohtusaali otsust ära kuulama naeratav meediastaar. Naeratamiseks oli ka põhjust, sest Pärnu maakohus mõistis ta juba teist korda koerapiinamise süüdistuses õigeks.

Prokurör oli nõudnud Arumäele karistuseks kuuekuulist tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga ja loomapidamise õiguse äravõtmist viieks aastaks.

Kohus põhjendas õigeksmõistvat otsust väga pikalt, igat detaili ja süüdistuspunkti analüüsides. Kokkuvõttes – kohus ei tuvastanud Arumäe tegevuses seaduse mõttes otsest tahtlust. Ta jättis koera hooletusse, ei olnud talle hea peremees, kuid tema tegevuse eesmärgiks ei olnud looma piinata või talle vigastusi tekitada. See on aga kriminaalkaristuse määramisel väga olulise tähtsusega.

Kohtu hinnangul ei tulenenud ühestki kohtuistungil vahetult uuritud tõendist, et Arumäe oleks tegevusetusega pannud toime looma suhtes lubamatu teo julmal viisil. Tahtliku julma teoga oleks tegemist olnud näiteks siis, kui Arumäe oleks koera surnuks peksnud, põletanud või enda lõbustamiseks piinanud.

Prokurör Küllike Kask ütles, et tahab enne kohtuotsusega põhjalikult tutvuda ja siis langetab otsuse, kas see edasi kaevata. Prokuröril on oma edasikaebamisotsuse teatavaks tegemiseks aega seitse päeva ja edasikaebamiseks 15 päeva.

Pärnu kodutute loomade varjupaiga töötajad kutsuti Turu tänavale Arumäe eramu juurde 2010. aasta 26. juulil. Hoovi nurgas kuudi ees nägid nad lühikese ketijupi otsas lamamas saksa lambakoera Claudiat, kelle haavad mädanesid ja olid vaklu täis. Koerakuudist leidsid varjupaiga töötajad vaklades kutsika, kes küll veel elas, kuid tema piinad tuli lõpetada. Teine, juba surnud kutsikas leiti kuudi tagant. Claudia elu õnnestus loomaarstidel päästa.

Möödunud aasta mais arutas Arumäe süüasja Pärnu maakohus ja mõistis ta õigeks. Tallinna ringkonnakohus aga tühistas õigeksmõistmise, sest see rajanes vaid Arumäe ütlustel ja tema sõnu toetavatel tõenditel. Arumäe kaebas Tallinna ringkonnakohtu otsuse mullu novembris edasi riigikohtusse, kuid viimane ei võtnud seda menetlusse.