Häirekeskus peab välja maksma suure kahjutasu (12)

MAARIUS SUVISTE 16. jaanuar 2013 07:01
Kuna häirekeskus kohtuotsust edasi ei kaevanud, peab asutus nüüd Kolga-Jaani mehele välja maksma ligi 30 000 eurot kahjutasu. "See on nende poolt mõistlik tegu," ütleb Avo. Ta kaotas häirekeskuse tegevusetuse tõttu abikaasa ja laste ema.

"Leili viimased hingetõmbed on elu lõpuni mu silmade ees. See ei unune iial," ütleb Avo, kes jõudis Leiliga abielus olla 25 aastat. Nüüd talumajas koos pojaga kahekesi elav Avo ütleb, et haigust põdev poeg on ema kaotust väga raskelt üle elanud. Ema lahkus nädalapäevad enne poja sünnipäeva.

Tartu halduskohus rahuldas 13. detsembri otsusega Kolga-Jaani mehe Avo kaebuse ja mõistis häirekeskuse Lõuna-Eesti keskuselt kaebajale tekitatud kahju hüvitisena välja 29 906,31 eurot. Lisaks peab häirekeskus tasuma 938,64 euro suuruse menetlusabi ja -kulu. Kohtuotsust sai vaidlustada 30 päeva jooksul. Esmaspäeval sai tähtaeg läbi. Kuna häirekeskus apellatsioonkaebust Tartu ringkonnakohtule esitanud ei ole, peab asutus nüüd mehele kahjutasu välja maksma.

Valus õppetund

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Edvi Freiberg ütleb, et häirekeskus tunnistab kuus aastat tagasi tehtud menetlusviga ning ei vaidlustanud kohtuotsust. Tema sõnul on häirekeskus sellest kahetsusväärsest juhtumist õppinud ja korraldanud ümber hädaabiteadete menetlemise, töötajate väljaõppe ning käivitanud hädaabiteadete kvaliteedikontrollisüsteemi. Asutuse kõneisik kinnitab, et kohtuotsusega väljamaksmisele määratud summa tasutakse riigieelarvest pärast kohtuotsuse jõustumist.

2006. aasta 4. märtsil kutsusid Avo ja tema abikaasa Leili kahel korral viimase tervisliku seisundi halvenemise tõttu välja kiirabi Viljandimaale Kolga-Jaani valda Odiste külla oma tallu. Häirekeskuse päästekorraldaja viga oli, et kiirabibrigaadi väljasaatmine viibis. Leili suri teistkordse hädaabikõne ajal. Naine ei põdenud pikaaegset rasket haigust ega olnud voodihaige.

Süü tõendatud

Häirekeskuse töötaja mõisteti 2009. aastal Tartu maakohtu otsusega süüdi, karistades 9765kroonise rahalise karistusega. Juhtumi tagajärjel esitas Avo kohtule kaebuse nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamiseks. Häirekeskuselt välja nõutud summast moodustab 9906,31 eurot varalise kahju ja 20 000 eurot mittevaralise kahju.

Halduskohus leidis, et häirekeskuse ja tema töötaja ülesanded olid samasisulised, mistõttu on töötaja rikkumine ja tegevusetus antud õigussuhtes omistatav häirekeskusele. Maakohtu kriminaalasja otsusega on tõendatud, et häirekeskus asetas ja jättis naise eluohtlikku olukorda.

Avo on öelnud, et kui kiirabi oleks kohe välja saadetud, võinuks abikaasa ellu jääda.