Eesti uudised

Õpetaja, kes õpilaste löömises süüdistatuna vallandati, nõuab kohtus töökohta tagasi (40)

AGNES KUUS-KORV, 7. jaanuar 2013 07:00
VÄGIVALLAKAHTLUS: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja vägivallatses väidetavalt õpilaste kallal ja kaotas töö. Õpetaja eitab õpilaste ründamist ja on pöördunud kohtusse. Fotol olev pole juhtunuga seotud. Foto: Teet Malsroos (fotomontaaž)
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpetaja Valentina Šatajeva, kes väidetava õpilaste löömise pärast vallandati, nõuab Harju maakohtu kaudu töökohta tagasi. Ta eitab õpilaste ründamist ja väidab, et on ametiühingu esindajana laimu ohver.

Ülemöödunud aasta 15. september oli Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis kuni söögivahetunnini täiesti tavaline koolipäev. Selle kohta, mis edasi juhtus, on kaks versiooni. Neist ühe järgi lõi matemaatikaõpetaja sööklas kahte kuuenda klassi poissi ja juhtkonnal polnud teist valikut, kui vägivaldne õpetaja vallandada. Õpetaja versiooni järgi aga mingit löömist ei olnud, talle sai saatuslikuks see, et ta julges ametiühingu usaldusisikuna juhtkonda kritiseerida.

Mustamäe reaalgümnaasiumis 15 aastat matemaatikaõpetajana töötanud Valentina Šatajeva kaebas oma vallandamise kohtusse ja esindab end seal ise. Esimene eelistung oli novembris, istung jätkub 22. jaanuaril. Šatajeva nõuab kohtus tagasi oma töökohta ja vallandamisest alates saamata jäänud palka, 418 eurot iga kuu eest. Lisaks süüdistab ta toonast kooli juhtkonda, eesotsas sellest sügisest pensionile läinud direktori Olga Kaljuga mitmetes seaduserikkumistes.

Õpetaja ei mäleta löömist

15. september oli Šatajeva sõnul tavaline tööpäev – mõni õpilane sai viie, mõni kahe, mõni sai kiita, mõni laita. "Lõuna ajal viisin lapsed sööklasse nagu teisedki õpetajad," meenutab ta. "Õpilaste füüsiline ründamine on erakordne sündmus ja oleks mulle ju meelde jäänud." Mõne päeva pärast kutsus direktor Kalju õpetaja oma kabinetti ja küsis intsidendi kohta sööklas. "Ma ei tea, et mul oleks mõni intsident olnud," vastanud õpetaja ja pidas sellega teema lõpetatuks. Ligi kuu hiljem sai ta teada, et teda süüdistatakse õpilase löömises, ja veel kaks nädalat hiljem kutsuti Šatajeva uuesti direktori kabinetti, seekord juba vallandamisteate kätteandmiseks. Põhjuseks toodi usaldusekaotus. Šatajeva keeldus teatele alla kirjutamast ja ütles, et kavatseb end kohtus kaitsta. "Ma ei ole ainus, kellega on seal koolis selliselt käitutud, neid õpetajaid on terve nimekiri, kes ei ole nõustunud enda alandamisega ja direktorile kinkide ette kandmisega," räägib Šatajeva.

Poiste vanemad õpetaja poolel

Šatajeva käis õigust otsimas Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidus ja töövaidluskomisjonis, mõlemas tulemuseta. Nüüd loodab ta kohtule ja usub, et trumbid on tal olemas. Muu hulgas on nendeks väidetava vägivalla ohvriteks olnud poiste vanemate ja klassijuhataja avaldused. Neis kinnitavad poiste vanemad, et neil ei ole Šatajeva vastu mingeid pretensioone, laste löömisest ei tea nad midagi ja õpetaja vallandamine šokeeris neid. Ühe poisi ema kirjutab, et tema poja jutu järgi anti neile õppealajuhataja kabinetis paber ja pliiats ning dikteeriti õpetajat süüdistav avaldus. Sööklas juhtunu kohta rääkis poiss kodus aga seda, et nad jõid sõbraga läbi kodust kaasa võetud joogikõrte piima ja mängisid nendega. Sööklast väljudes oli Šatajeva ühte poissi õlast kinni võttes tagant kiirustanud, et mitte tundi hilineda. Klassijuhataja omakorda selgitas, et temale ei teatatud juhtunust esialgu üldse mitte midagi, tagantjärele sai ta aga aru nii, et löömist ei olnud ja Šatajeva kutsus kõrtega mänginud poisse lihtsalt korrale.

"Kui on tegemist füüsilise vägivallaga, siis pidanuks asja uurima politsei, aga koolist ei teatatud juhtunust isegi vanematele," tõrjub Šatajeva süüdistusi. Ta lisab, et on alates 2005. aastast ametiühingu usaldusisik ja esitas vahetult enne vallandamist haridustöötajate liidule mitmeid teateid koolis toime pandud rikkumiste kohta ning sinna ongi tema arvates koer maetud.

"Ma hävitan teid kõiki!"

Kooli esindab Tallinna linna haridusamet, kes esitas kohtule juhtunust vandeadvokaat Kai Amose vahendusel õpetaja omast hoopis erineva versiooni. See kujutab Šatajevat küllaltki vastuolulise isikuna, kelle konflikte õpilastega on kooli juhtkond varemgi lahendama pidanud. Näiteks kirjutanud ühe lapse vanem koolile esitatud avalduses, et matemaatikaõpetaja kiusab tema tütart ja saadab köhimise pärast klassist välja. Teine lapsevanem palus üle vaadata tema pojale pandud matemaatikahinded, kuna pidas neid põhjendamatult viletsateks. Kool moodustaski komisjoni, mis hindas poisi teadmised paremaid hindeid väärivaks. Üks kooli õpetaja palus end klassijuhataja kohalt vabastada, kuna ei suutvat oma õpilasi Šatajeva omavoli eest kaitsta. Samuti on kohtule esitamiseks lapsevanemate avaldus, milles soovitakse oma lastele teist matemaatikaõpetajat, sest Šatajeva tavatseb lapsi alandada ja solvata ning on klassi ees öelnud: "Ma hävitan teid kõiki!"

Söökla juhtum on haridusameti versiooni järgi järgmine. 15. septembri söögivahetunnil sõid kaks kuuenda klassi poissi koos klassikaaslastega seal lõunat, kui neile lähenes üks õpetaja ning lõi ühte poissi kõvasti vastu selga ja teist vastu kukalt. Pähe löögi saanud poiss oli parajasti võtmas lonksu piimaklaasist ja klaas põrkas vastu igemeid. Õpilased rääkisid juhtunust esmalt klassijuhatajale, pärides, mida tema sellest arvab. Klassijuhataja arvanud, et löömine on lubamatu, ja saatis lapsed kooliõe juurde, kes fikseeris ühel poisil igemete vigastuse. Asjasse pühendati ka tol päeval korrapidaja-õpetajaks olnud huvijuht, kes tuvastas, et poisse löönud õpetaja oli Šatajeva. "Järgnes rida koosolekuid, kus Šatajeva ei selgitanud juhtunut, vaid valis absoluutse eitamise tee. See on tema õigus, aga eitamine ei ole piisav juhtunu ümberlükkamiseks ja tema tegu ei olnud mitte ainult moraalinormide, vaid seadusevastane," peab haridusamet vallandamist täiesti põhjendatuks.

Poiste vanemate hilisemad avaldused õpetaja toetuseks pole haridusameti kinnitusel tõsiseltvõetavad, sest ühe neist on kirjutanud poisi kasuema, kelle vägivaldsuse tõttu viibib poiss juba mitmendat kuud lastekeskuses, mitte kodus.

Amet peab süüdistusi fantaasiaks

"Oma väiteid, et koolis rikutakse pidevalt seadust, ei ole Šatajeva millegagi tõendanud ja tema kui ametiühingu usaldusisiku vallandamisel seadust ei rikutud," kinnitab amet kohtule. Haridusamet nimetab Šatajeva väidet, et usaldusisikuks olemine oligi tema vallandamise tegelik põhjus, pelgalt ettekujutuseks, mis on täiesti väär. Fantaasia paikapidamatust tõendavat seegi, et ta sai usaldusisikuna tegutseda viis aastat, ilma et temast oleks varem proovitud vabaneda.

Loa usaldusisiku vallandamiseks andis ka Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit, mille juhatuse esimees Evi Veesaar nimetab Šatajevat keeruliseks inimeseks, kes tegi ise enda aitamise raskeks. "Ta keeldus meile selgitusi andmast, ja olemasolevad dokumendid medõelt, poistelt ja klassijuhatajalt panevad meid uskuma, et õigus oli kooli juhtkonnal," põhjendab Veesaar õpetaja vallandamise lubamist.

Mustamäe reaalgümnaasiumi direktori kohusetäitja, varasem õppealajuhataja Anneli Kristal olnut praegu kommenteerida ei soovi. "Šatajeva ei ole selgelt öelnud, mida ta kohtult taotleb. Ootame kohtuotsuse ära, ei maksa asjadest ette joosta," arvab Kristal.

Õpetaja süüdistab kooli juhtkonda seaduserikkumistes

Vastastikused süüdistused on kooli lõhestanud üle aasta. Endine direktor Olga Kalju on kõikidest kommentaaridest seni keeldunud ja tegi seda ka nüüd. "Olen pensionil ja see ei puutu minusse," vuristas ta ühe hingetõmbega ja lõpetas kõne.

Mustamäe reaalgümnaasiumis toimuv on olnud ka politsei huviorbiidis. Mullu veebruaris ei leidnud Tallinna linnakantselei sisekontrolöri teenistus direktori tegevuses ühtegi viga, küll aga kooli endise majandusjuhataja Eleni tegevuses seoses kooliruumide ebaseadusliku rendiga, ja saatis korruptsioonikahtluse materjalid politseile. Mullu 18. juunil lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur kokkuleppemenetluse käigus kriminaalasja Eleni suhtes, mõistis temalt linna kasuks välja 1316,58 eurot ning kohustas teda tegema 90 tundi ühiskasulikku tööd. Venekeelsele Delfile antud intervjuudes kinnitas endine majandusjuhataja, et direktor oli täiesti teadlik, et ruumide rendi eest arveldati sularahas, sest see skeem oli toiminud aastaid. Saadud raha kulunud aga direktori näpunäidete järgi kingituste tegemiseks haridusameti juhtidele ja kooli auditeerijatele kalamarjaga pidulaua katmiseks.

Kommentaar

Otsuse langetab kohus

Seda, kas Šatajeva vabastamine tööandja poolt oli õiguspärane või mitte, hindab lõplikult siiski kohus. Nagu ka seda, kas vallandamise põhjuseks olnud vägivald leidis aset või mitte. Kooli andmetel on kohtule esitatud tõenditena seletuskirjad kannatada saanud õpilaselt, tema klassikaaslaselt, kes viibis vahejuhtumi juures, samuti meditsiiniõe ettekanne, korrapidajaõpetaja seletused. Süüdistusi kooli juhtkonna aadressil on Šatajeva saatnud haridusametile ja linna sisekontrolliteenistusele korduvalt. Avaldustes toodud asjaolusid on kontrollitud, ebaseaduslikku tegevust ei ole tuvastatud ja talle on saadetud selle kohta ka kirjalikud vastused.

Leini Jürisaar, Tallinna haridusameti infospetsialist

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee