Indeks näitab, et Eesti jääb poliitilise korruptsiooni poolest maailmas 32. kohale (2)

6. detsember 2012 06:57
Ühingu Korruptsioonivaba Eesti 2012. aasta korruptsioonitajumise indeks paigutab Eesti maailma riikide arvestuses 64 palliga 32. kohale. «Sarnaselt eelmise aastaga ei ole Eesti ametivõimud märkimisväärseid samme korruptsiooniennetuses astunud,» tõdes ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver.

Ta lisas, et 2012. aastal võeti siiski vastu kaks olulist seadust – korruptsioonivastane seadus ja avaliku teenistuse seadus, mis võivad Eesti positsiooni tulevikus parandada. Indeksi koostamisel kasutati kaheksat rahvusvahelist allikat. Positiivseima arvamuse andis eraõiguslik sihtasutus Bertelsmann Foundation, kelle hinnang peegeldab avalikus halduses ja ametkondlikul tasandil toimuvat – kas ametiisikuid karistatakse korruptiivsete tegude eest ning millisel määral on tähelepanu pööratud korruptsiooni ennetavatele meetmetele avalikus teenistuses. Kõige negatiivsema hinnangu annab Eestile USA riskihindamisettevõte Political Risk Services, kes jälgib poliitiliste riskidega seotud küsimusi, nagu poliitiliselt ustavate inimeste nimetamine riigiettevõtete nõukogudesse, erakondade varjatud rahastamine ning avalike ja ärihuvide segunemine poliitikas.