Foto: Toomas Huik/Postimees
Delfi 5. november 2012 22:20
Haridusameti andmed näitavad, et Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) jooksvad kulutused on siiani olnud märkimisväärselt suuremad, kui selleks riigi- ja linnaeelarvest vahendeid on eraldatud. Kui koheselt midagi ette ei võeta, tekivad koolil aasta lõpuks tõsised raskused.

"Tallinna haridusamet jälgib regulaarselt hallatavate asutuste eelarvete täitmist ning juhib vajadusel direktorite tähelepanu kitsaskohtadele," ütles Delfile haridusameti info peaspetsialist Leini Jürisaar. "Kooli eelarve täitmise eest vastutab direktor, kellele on antud õigus tegutseda tema asutusele kinnitatud eelarve piires."

Jürisaare sõnul on haridusamet VHK direktoriga korduvalt neist probleemidest rääkinud ning temaga eelarve täitmise võimaluste arutamiseks mitmel korral kohtunud.

Koleegiumi direktriss Kersti Nigesen rääkis, et probleemiks on kujunenud erivajadusega laste kaasava õppe finantseerimine tavakoolis.

"Erivajadusega laste koolitamiseks otsitakse otstarbekaimaid lahendusi nii riigi kui linna poolt," rääkis Nigesen, kelle sõnul on praegu tekkinud rahastamismudelis mõningased vastuolud, mis konkreetse kooli tasandil, kelle õpilaskonnas on pea veerand väiksemate või suuremate erivajadustega õpilasi, annavad tunda tõsise probleemina.

Pikemalt saad artiklit lugeda Delfi veebilehelt.