Eesti uudised

Michal ja Lillo võivad kergendatult hingata! Rahastamise kriminaalasi lõpetati! (64)

Toimetas Karoliina Vasli, 15. oktoober 2012 10:59
Kristen Michal ja Kalev Lillo võivad kergendatult hingata. Üks mure on kaelast ära. Foto: Teet Malsroos
Riigiprokuratuur lõpetas Silver Meikari arvamusartikli väidete põhjal Reformierakondlaste suhtes alustatud kriminaalasja, mis käsitles erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumise ning pistise võtmise kahtlust.

Kriminaalasjas said suvel kahtlustuse Kristen Michal, Kalev Lillo, Kalle Palling ja Priit Kallakas.

Samal teemal

Täna saatis riigiprokuratuur välja pressiteate, kus seisab: kaalunud kõiki asjaolusid, motiive ja eesmärke, mis räägivad nii süütegude toimepanemise poolt kui ka vastu, jõudis juhtiv riigiprokurör üldhinnangut andes veendumusele, et kogutud tõendid olid küll piisavad kuriteokahtluse tekitamiseks, kuid need ei ole küllaldased, et põhistada veenvat süüdistust. Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule tõlgendatakse kõrvaldamata kahtlus kahtlustatava kasuks.

"Vaatamata kõigi kättesaadavate tõendite kogumisele on iga kahtlustustes nimetatud teo puhul lõppkokkuvõttes tegemist nn "sõna sõna vastu" olukorraga, kuna kahtlustatavad eitavad neile etteheidetud tegusid," ütles juhtiv riigiprokurör Heili Sepp. "Kirjeldatava sündmuse ja esmase ütluste andmise vahele jääb kaks kuni neli aastat ning pika ajavahemiku möödumine uuritavast teost uurimise alguseni on sisuliselt muutnud tunnistajate väidete tõsikindla kontrollimise võimatuks," lisas ta.

Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust kontrollimaks käesoleva aasta 22. mail Postimehes ilmunud Silver Meikari arvamusartiklis "Erakondade rahastamisest. Ausalt" esitatud väiteid, et Reformierakond on vastu võtnud teadmata allikatest pärinevat vara, mis on vormistatud erakonna liikmete annetustena.

"Kuna esitati väited, et erakond on saanud vara mittelubatud allikatest, tuli kontrollida, kas tegemist võis olla erakonna varale kehtestatud piirangute rikkumisega karistusseadustiku mõttes. Prokuratuur peab lähtuma kriminaalmenetluse seadustikust, mis nõuab, et kriminaalmenetluse alustamise otsustamisel tuleb lähtuda põhimõttest, mille järgi tuleb tõlgendada iga kuriteokahtluse kriminaalmenetluse alustamise kasuks," ütles Heili Sepp.

Kriminaalasi saabus riigiprokuratuuri 8. oktoobril keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroost, et prokurör võtaks seisukoha süüdistuste esitamise võimalikkuse kohta. Kriminaalasjas oli tunnistatud kahtlustatavaks neli isikut karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumist, ning kaks isikut paragrahvide järgi, mis käsitlevad vastavalt pistise võtmist ja andmist.

Samal teemal

15.10.2012
Riigiprokurör: Reformierakonna kriminaalasja lõpetamine polnud politsei ja prokuratuuri halb töö
15.10.2012
Michal ja Lillo: selles negatiivses sündmuses on ka midagi head!
05.09.2012
Silver Meikar esitati kodanikujulguse aumärgile
29.08.2012
Kalle Palling sai kahtlustuse kahes kriminaalkuriteos