Tarbija

Tööinspektsioon: töövägivalla ohver võib päevapealt töölt lahkuda! 

Toimetas Liina Metsküla, 10. oktoober 2012 09:13
Üks töökoht, kus talutakse vägivalda, on politseinikuametFoto: Mati Hiis
Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et töövägivalda ja kiusamist ei pea keegi vaikides kannatama - rängemate rikkumiste puhul võib töötaja lahkuda kasvõi päevapealt ja nõuda tööandjalt hüvitist.

Tööõnnetusi, mida otseselt põhjustas töötajate omavaheline vägivaldne käitumine, toimus Eestis 2007.-2011. aastal kokku 19. Seoses ähvarduste, solvangute või ahistamistega pöörduti Tööinspektsiooni poole 2009.-2011. aastal 228 juhul, lisaks on selle kohta esitatud küsimusi Tööinspektsiooni juristi infotelefonile.

Samal teemal

"Tööandja ei tohi tolereerida töötajate omavahelist nääklemist, vaid peab andma selge sõnumi, et selline käitumine ei ole sallitud," rõhutas Silja Soon, Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist.

Kui tööandja ei reageeri töövägivalla ohvri korduvatele pöördumistele või kui rikkumine on eriti raske, võib töötaja päevapealt töölt lahkuda. Sel juhul on tegemist tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumisega, mille puhul ohvril on õigus saada tööandjalt hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

Kui töökiusamine põhjustab töötajale tervisehäire, mille diagnoosib töötervishoiuarst, siis võib töötaja nõuda tööandjalt oma tervisekahjustuse põhjustamise eest hüvitist, mille suurus jääb töötaja enda otsustada. Kiusamisohver peaks tegema tööandjale avalduse kahju hüvitamise kohta. Kui tööandja ei aktsepteeri seda avaldust, siis võib ohver pöörduda kohtusse.

Ettevõtteid külastades hindavad tööinspektorid muuhulgas ka psühholoogilisi ohutegureid. Selles vallas liigub Eestis olukord paremuse poole: hea või pigem hea oli olukord 2008. aastal - 90% ettevõtetes, 2009 - 91%, 2010 - 92%, 2011 - 92% ettevõtetes.

Vaimsele tervisele on ohtlik ka see, kui töötaja satub võõraste isikute vägivaldse käitumise ohvriks. 2007.-2011. aastal juhtus sel põhjusel kokku 966 tööõnnetust.

"Mõningate ametite olemusse on võõrastepoolne vägivald peaaegu et sisse kodeeritud. Ent tööandja peab tegema kõik endast sõltuva, et seda vältida," kinnitas Silja Soon, kes analüüsis kõiki võõraste vägivallatsemisest tingitud tööõnnetusi, mis toimusid ajavahemikus 1. jaanuar 2011 kuni 20. september 2012. Soone analüüsitud 407 õnnetusest kõige enam ehk 124 juhtumit toimus kaitseteeninduses töötajatega. Ohtlikkuselt järgmised ametid olid politseinik (94 juhtumit) ja vangivalvur (41 juhtumit). Samuti juhtus tööõnnetusi uksehoidjate ja valvuritega, meditsiiniõdedega, õpetajatega, detektiividega, bussi- ja trammijuhtidega ja teistega.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee