Eesti uudised

Õiguskantsler: Toobali ja Laasi saadikupuutumatust on põhiseadusvastaselt rikutud (1)

Toimetas Karoliina Vasli, 8. oktoober 2012, 13:25
Indrek Teder Foto: Tiina Kõrtsini
Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et läbiotsimistega ilma riigikogu nõusolekuta on kriminaalasjas kahtlustatavate riigikogu liikmete Priit Toobali ja Lauri Laasi saadikupuutumatust põhiseadusvastaselt rikutud.

Riigikogu liikmete juures läbiotsimisteks andis loa prokuratuur, nagu nõuab kehtiv seadus. Õiguskantsleri hinnangul on aga seadus põhiseadusega vastuolus, kuna lubab riigikogu liikmete juures läbi otsida ilma riigikogu eelneva nõusolekuta.

Alates 1.09.2011 kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku redaktsiooni järgi on riigikogu liikmest kahtlustatava juures läbiotsimiseks vaja üksnes prokuratuuri määrust. Riigiprokuratuuri poolt õiguskantslerile esitatud saadikupuutumatuse võtmise taotluste aluseks olevas kriminaalasjas on 2012. aasta jaanuaris ja veebruaris läbi otsitud riigikogu liikmetest kahtlustatavate Priit Toobali ja Lauri Laasi kodud, sõiduautod ja tööruum. Prokuratuur ja kaitsepolitseiamet lähtusid läbiotsimiste lubamisel ja läbiviimisel kehtivast seadusest, mis ei nõua riigikogu liikme juures läbiotsimiseks riigikogu eelnevat nõusolekut. Õiguskantsler märgib, et seaduse põhiseadusvastasus ei ole etteheidetav kohtueelsetele menetlejatele.

Juba oktoobris 2011 rõhutas Indrek Teder aastaettekandes riigikogule, et parlamendiliikme puutumatust ja kriminaalmenetluslikku immuniteeti puudutavad muudatused kriminaalmenetluse seadustikus on põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler tegi 21.03.2012 riigikogule ettepaneku viia kriminaalmenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu nõustus ettepanekuga ja vastav eelnõu on menetluses.

Õiguskantsleri hinnangul on seadus põhiseadusega vastuolus, kuna annab riigikogu asemel õiguskantslerile pädevuse anda lõplik nõusolek või keelduda nõusolekust Riigikogu liikme suhtes kriminaalmenetluses mõnede menetlustoimingute tegemiseks. Samuti on seadus põhiseadusega vastuolus, kuna ei näe ette riigikogu eelnevat nõusolekut riigikogu liikme juures läbiotsimiseks.

Õiguskantsler leiab, et riigikogu liikme puutumatus laieneb kõigile kriminaalmenetluse toimingutele, mis saadiku füüsilise vabaduse ja kehalise puutumatuse piiramise ning eraellu ja kodu puutumatusesse intensiivse sekkumise tõttu võivad oluliselt vaba mandaadi teostamist mõjutada. Riigikogu liikme juures läbiotsimine riivab intensiivselt vaba mandaadi seisukohalt olulisi parlamendiliikme põhiõigusi ja -vabadusi. Seega on läbiotsimine hõlmatud riigikogu liikme puutumatusega. Puutumatuse võib aga põhiseadusest tulenevalt ära võtta üksnes riigikogu.

Taotluse tagastamise terviktekstiga saab tutvuda siin!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee