Eesti uudised

STREIGI EESMÄRGID: loe, mida arstid nõuavad (29)

Õhtuleht Online, 8. oktoober 2012 11:34
Arstide streik on kestnud juba nädala. Foto: Tairo Lutter
Eesti arstide liit saatis oma liikmetele kirja, kus toodud välja käimasoleva streigi eesmärgid ja nõudmised. "Printige välja ja pange kitli taskusse," seisab kirjas soovitus.

"Tervishoiutöötajate streigi eesmärgid ja nõudmised

Eesmärk on tervishoiutöötajate Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

Eesmärgi saavutamiseks:

A. Nõuame kollektiivlepingut, mis...

* On laiendatud kõikidele tervishoiutöötajatele, sõltumata sellest, kas nende rahastamine toimub haigekassast või riigieelarvest;

*määrab maksimaalse töömahu, mida saab nõuda 1,0 ametikoha piires - arstidel ambulatoorselt ja statsionaaris ravitavate patsientide arv aastas, õendus- ja hooldustöötajatel patsientide arv osakonnas ühe töötaja kohta;

* kehtestab arst-residentidele 40-tunnise tasustatud töönädala;

* tagab ületunnitöö tegelikkusele vastava arvestamise ja hüvitamise, lisatasu öötöö eest, täienduskoolituse kulude katmise, lisapuhkuse;

* kehtestab tunnitasu alammäärad - nõudmised esimeses etapis (bruto) arst 8.60, õde 5.50, hooldaja 3.00. Palgatõus peab olema tuntav ja tagatud vähemalt järgmisel 3 aastal, et see pidurdaks tervishoiutöötajate lahkumist.

Võtame vastu ausa pakkumine, mis arvestab kõiki rahalisi võimalusi. NB! Jutt on miinimumtasude tõstmisest, mitte võrdse protsendiga palgatõusust kõigile.

B. Soovime kokkuleppeid tervishoiusüsteemis muudatuste tegemiseks ja rahastamise suurendamiseks. Tingimustes, mida ei saa teostada kohe alates 2013. aastast, oleme nõus pikemaajalise graafikuga, kuid konkreetne tegevuskava koos teostamise tähtaegadega peab olema kokku lepitud ja pooltele siduv.

* Haiglavõrgu arengukavas määratakse kindlaks, missuguses mahus ja milline eriarstiabi (mis erialadel) jääb kindlasti alles üldhaiglates, ja kuidas riik tagab selle mahu säilimise. See annab kindlustunde noortele tööleasuvatele arstidele. Otsused tuleb teha riigi tasandil, mitte jätta haigla omanike otsustada.

* Arstiabi kättesaadavuse parandamiseks

a) viia ambulatoorse eriarstiabi järjekordade pikkuse ülempiir tagasi 4 nädalale (seda pikendati 2009. a 6 nädalani).

b) taastada hambaravihüvitis patsientidele

c) tagada kindlustamata isikutele perearstiabi, rahastades seda riigieelarvest

Need muudatused vähendaksid ka tarbetut lisakoormust arstidele ja lisakulu riigile, sest ravimata jäävad kergemad haigused muutuvad raskemaks ja krooniliseks ning ravi kallimaks.

* Haigekassa 2013.a eelarve suurendamiseks

a) katta haiglate kapitalikulud riigieelarvest (vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele)

b) kasutada haigekassa jaotamata kasumit maksimaalses seadusega lubatud mahus

* Tervishoiu tulubaasi suurendamiseks soovitame lähtuda WHO ettepanekutest aastast 2010 „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks" - näiteks kapitalimaksude tõstmine, dividendide maksustamine sotsiaalmaksuga, riigi poolt tasutav sotsiaalmaks pensionidelt. Valiku peavad tegema poliitikud.

Kõikidel teemadel oleme valmis läbirääkimisteks ja omapoolseteks kompromissideks. Streigi saame lõpetada kohe pärast kokkulepete sõlmimist."