Tallinnas anti soovitusi massikuritegude ohvritega tegelemisel (1)

Toimetas Liina Metsküla 11. september 2012 18:27
Tallinnas toimunud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu seminar annab konkreetsed soovitused massikuritegude ohvritega tegelemisel

Äsja lõppes Tallinnas kõrgetasemeline Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) seminar, mis keskendus massikuritegude ohvritele. Avameelsel ja Chatham House reeglit järgival diskussioonil arutleti ICC unikaalse ning innovaatilise rolli üle ohvrite temaatikaga tegelemisel. Seminari arutelud vormusid konkreetseteks soovitusteks, mis edastatakse novembris Haagis toimuvale ICC liikmesriikide assambleele.

Selle aasta 14. aprillil langetas kohus oma esimese otsuse, millega mõistis Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjapealiku Thomas Lubanga Dyilo süüdi lapssõdurite värbamises ja kasutamises. 7. augusti otsusega määratles kohus põhimõtted, mille alusel töötatakse välja ohvritele makstavad kollektiivsed reparatsioonid.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee presidendi Tiina Intelmanni sõnul võimaldas Tallinnas toimunud seminar arutleda konkreetsete ja väga pakiliste küsimuste üle, mis on seotud ohvritele kahjutasu maksmisega sõjapealik Lubanga kaasuses kui ka ohvrite rehabilitatsiooniga laiemalt. "Seminari käigus toodi välja mitmeid süsteemi valukohti ja rõhutati vajadust pidevalt süstematiseerida ning arvesse võtta nii ICC enda kui ka varasemate kriminaaltribunalide kogemust," märkis Intelmann.

Samuti leidsid seminaril osalejad, et reparatsiooniprotsessi ei saa käsitleda kitsalt üksnes kahjutasu võtmes, olulised on ka ohvrite rehabilitatsioon ja sümboolse tähendusega sammud nagu avalik vabandus ja mälestusmärkide püstitamine. Massivägistamiste uurimisel ja ohvritega tegelemisel tuleb silmas pidada kultuurilist konteksti, sest paljudes ühiskondades taunitakse seksuaalvägivallast rääkimist.