Eesti uudised

Justiitsminister Michal oma ametist enne kohut ei tagane (74)

Marta Jaakson, 1. august 2012 06:57
KAHTLUSALUNE: «Olen pikalt hoidunud kommentaaridest ja loodan, et ka meedia püüdleb objektiivsema hoiaku poole, mitte valeväidetel põhineva hukkamise korraldamise poole,» ütleb Kristen Michal.Foto: Teet Malsroos
Erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises kahtlustatav justiitsminister Kristen Michal ei plaani töösuhet peatada ega ministrikohast loobuda, enne kui õigusvaidlus kohtusse on jõudnud.

Juhtiva riigiprokuröri Heili Sepa sõnul tagab uurimise erapooletuse ja usaldusväärsuse kõige paremini see, kui ametnikud viivad läbi kõik vajalikud toimingud tõe tuvastamiseks, mis seaduse alusel vähegi võimalik on. "Suurema osa menetlusgrupist moodustavad ikkagi politseiametnikud, kes pole justiitsministrist mingil moel sõltuvad," ütleb Sepp.

Samal teemal

Justiitsministrile allumise kohta lisab Sepp, et tulenevalt prokuratuuriseadusest on prokuratuur oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb üksnes seadusest ja muudest õigusaktidest lähtudes. "Justiitsministril ei ole muid võimalusi käesolevasse kriminaalmenetlusse sekkumiseks kui teistelgi kahtlustatavail – see on ennekõike seadusest tulenevate avalduste ja taotluste alusel. Ei prokurör ega uurijad allu selles ega üheski teises kriminaalmenetluses justiitsministrile," selgitab Sepp.

22. märtsil lubas reformierakondlane Kristen Michal ERRi uudistesaates, et kui tema justiitsministriks olek hakkab häirima kuidagi uurimist või seab kahtluse alla justiitsministeeriumi, valitsuse või erakonna maine, siis kindlasti on ta valmis tagasi astuma. Täna laiendab minister oma lubadust öeldes, et kui ta peab jätkama õigusvaidlust kohtus, siis on eetiline ministriametist lahkuda.

Michali sõnul on ta Silver Meikari esitatud avalikud süüditused ümber lükanud.

Ütlusi anda pole keelatud

Michal ja Kalev Lillo said ülekuulamisel kahtlustuse, mille sisuks on majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumine. Valitsuse seaduse järgi lõppevad ministri volitused tema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel. "Seadus ei sea kahtlustatava menetlusstaatust takistuseks ministriks või riigikogu liikmeks olekule," kinnitab ka Sepp.

Kahtlusalused Michal ja Lillo väldivad kommentaare. Michal selgitab vaikimist uurimise erapooletuse tagamiseks. "Olen pikalt hoidunud kommentaaridest ja loodan, et ka meedia püüdleb objektiivsema hoiaku poole, mitte valeväidetel põhineva hukkamise korraldamise poole. Erapoolik uurimise survestamine meedia poolt ei ole kooskõlas süütuse presumptsiooni ega õigusriigi põhimõtetega," teatab Michal avalduses.

Lillo kirjutas pärast kahtlustuse kättesaamist samuti: "Olen hoidunud enam kui kaks kuud kestva uurimise ajal kommentaaridest. "

Prokurör Sepp kinnitab Õhtulehele, et ütlusi anda ei ole kahtlustatavatel keelatud. "See on kahtlustatava enda valik, kui palju ta millisel ajahetkel soovib ütlusi anda," ütleb Sepp, kes ei pidanud ka seitsmetunnist ülekuulamist kohtueelse menetluse faasis ebatavaliseks.

Justiitsministrit esindava vandeadvokaadi Aivar Pilve sõnul ei saa ta enne menetleja ja prokuratuuri poolt kõikide uurimistoimingute läbiviimist hinnata, millise tulemusega uurimine lõppeb. "Kas menetlus lõpetatakse kahtlustuse äralangemise tõttu või saadetakse koos süüdistuse esitamisega kohtusse," esitab Pilv ainuvõimalikud lahendused.

Samal teemal

15.10.2012
Michal ja Lillo võivad kergendatult hingata! Rahastamise kriminaalasi lõpetati!
29.08.2012
Kalle Palling sai kahtlustuse kahes kriminaalkuriteos
27.08.2012
Postimees: Kristen Michali juhtum triivib kohtu poole
04.08.2012
Ansip: Michalil pole põhjust tagasi astuda