INIMÕIGUSED EESKÄTT: Andres Herkel leiab, et Inimõiguste Instituut tuleks demokraatia edendamisega idablokis paremini toime kui parteid.Foto: Teet Malsroos
Tõnis Erilaid 16. mai 2012 07:01
Eile läbis riigikogus esimese lugemise maailmavaate sihtasutuste loomise eelnõu. Parteide juurde loodavate sihtasutuste nimi küll muutub, ent sisu jääb samaks, ja raha, mis erakonnad saavad, samuti – 900 000 eurot aastas. Andres Herkel küsis: kas poleks õigem anda see raha mitteparteilisele Inimõiguste Instituudile? Teravalt on eelnõu vastu Korruptsioonivaba Eesti.

Riigikogu neli erakonda on üksmeelselt raha saamise poolt. Eile kritiseerisid parlamendis MSAde loomist peamiselt vaid aknaalused erakonnatud saadikud ja IRLi nimekirjas valitud Juku-Kalle Raid. Olulise küsimuse esitas Tõnis Lukas (IRL): kas eelnõu rakendumisel suureneb erakondade rahastamine?

Eelnõu esitanud Peep Aru vastas, et erakonnad ja MSA peavad olema rahastamises eraldatud, kuigi üks luuakse teise juurde, ning märkis, et sihtasutus peab tegelema saadete tellimise ja filmide tegemisega. Nad ei tohtivat olla suunatud erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamisele, valimiskampaania korraldamisele või parteijuhtide propageerimisele. Sihtasutus tegelgu avalikes huvides ühiskondliku poliitilise mõtte ning vaba ja demokraatliku maailmavaate edendamisega, kinnitas Aru samas.

Mispeale Andres Herkel (IRL) küsis, kas poleks mõistlikum anda see raha näiteks Inimõiguste Instituudile.

Teravalt arvustavad eelnõu tegutsevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute esindajad. Nende liidu juht Urmo Kübar ütles ERRi uudisteportaalile: "Meie jaoks on põhiküsimus ikkagi see, kui põhjendatud on selliste uute organisatsioonide loomine ja nende jaoks riigieelarvest täiendava raha võtmine. Vaevalt erakonnad väidavad, et nad seni oma maailmavaate analüüsimisega tegelnud pole. Kui nad seni pole seda piisavalt oluliseks pidanud, miks peaks siis olukord nüüd muutuma?".

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti osutab, et parteid on juba praegu paigutanud mittepoliitilistele ametikohtadele erakonnaga seotud isikuid ning ministeeriumide nõunikud täidavad erakondlikke ülesandeid. "Selline olukord ei luba loota, et erakondlike sihtasutuste töötajaskond pühendub pelgalt maailmavaate levitamisele," võttis Korruptsioonivaba Eesti juht Asso Prii ERRi uudistega kõneldes kokku.

IRLi riigikogufraktsiooni juhiks valitud Kaia Iva väitis aga, et maailmavaate levitamise sihtmärgiks on idabloki riigid, nagu Valgevene ja Gruusia.