Foto: Erakogu
Siim Randla 22. märts 2012 07:05
Soomest Eestisse toodud 697 rebast pandi lennukile ja saadeti sihtkohta Hiinasse.

Saadetis tuli Soomest autotranspordiga ja liikus siit edasi Hiinasse lennukiga 13. märtsil. Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Anne Osveti sõnul oli rebastel juba Soomest kaasas vastav ekspordideklaratsioon. Kuna Soome oli kõik dokumendid korrektselt vormistanud, ei olnud Eestis enam midagi vaja üle kontrollida, märkis ta.

Veterinaar- ja toiduameti järelevalve- ja kontrollibüroo juhataja Tarmo Sikk ütleb, et VTA ei tee piiripunktides järelevalvet eksporditavate loomade üle. Samas on loomade eksport lubatud kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide, s.h Tallinna lennujaama kaudu, selgitas ta.

VTA teostab eksporditavate loomade üle järelevalvet lähtekohas juhul, kui sihtriigi impordi veterinaartingimused näevad ette mingite nõuete täitmist ja veterinaarsertifikaadi väljastamist – loomade puhul see tavaliselt nii on, ja eksport toimub Eestist. Seega, kui loomad tulevad mõnest teisest liikmesriigist ja väljuvad näiteks Tallinna lennujaama kaudu, siis selline info tavaliselt meieni ei jõua ega peagi jõudma, ütleb ta.

Pullid sõitsid Türki

Tallinna lennujaama juhatuse liige Erik Sakkov: "Meie oleme lennujaam, meie ei aja rabaseäri. Eelmisel aastal sõitsid meil pullid Türki. Pullid läksid Türki tööd tegema, seda ma tean. Väga lõbus reis oli neil, aga mida need rebased teevad, seda mina ei tea."