Valitsus lubab kuulata huvirühmade nõu

Andres Põld 29. detsember 2011 06:59
Valitsus arutab täna kaasamise hea tava rakendamist, mis tähendaks edaspidi otsuste tegemisel huvirühmadega nõu pidamist.

Samas võib lähiminevikust tuua hulga näiteid, kus riik ja omavalitsused on huvigruppide arvamusest tuimalt üle sõitnud. Värskeim avalikkuse igonoreerimine on erakondade sihtasutustele riigieelarvest 900 000 euro eraldamine demokraatia edendamiseks ehk nn DASA-skeem. Pisut kaugemast minevikust tuleb meelde aktiivne võitlus Tuhalassae kaevanduse rajamise vastu, ajakirjandusväljaannete protest allikakaitseseaduse vastu, tallinlaste vastumeelsus hipodroomi täisehitamise plaanile jpt.

Kuigi USA Rahvusvahelise Abi Agentuuri raport hindas Eesti vabaühendusi 29 Kesk- ja Ida-Euroopa ning endise Nõukogude Liidu riigi võrdluses kõige elujõulisemaks, on siinsed otsustajad seni enamasti jätnud nende hääle arvesse võtmata.

Nüüd siis arutab valitsus protokolli märgitava otsuse eelnõuna kaasamise hea tava, mille laiem eesmärk on suurendada otsuste tegemise läbipaistvust ja valitsussektori usaldusväärsust suhetes huvirühmade ja laiema avalikkusega.

Valitsuse meelest tähendab kaasamine otsuste tegemisel huvirühmade informeerimist, nendega konsulteerimist, arvamuste ära-kuulamist, tagasiside andmist jms. Ka on lausa kirja pandud juhised huvirühmade vastavaks teavitamiseks ja avaliku konsulteerimise korraldamiseks.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juhataja Urmo Kübar nimetab kaasamise head tava vajalikuks. «Ja olen ka täitsa kindel, et ilma selleta oleks asjad kaasamise osas oluliselt halvemad, kuigi ega see nüüd üksinda mingi võluvits ole,» nendib Kübar.