Vabaühenduste Liidu juhataja Urmo Kübar Foto: Mihkel Maripuu (Postimees)
Juhan Haravee 17. detsember 2011 08:57
Riigikogus esindatud erakonnad saavad 900 000 eurot, et hakata oma maailmavaadet levitama. "Iseenda rahastamise küsimustes ilmutavad riigikogulased üllatavat üksmeelt," nendib Vabaühenduste Liidu juhataja Urmo Kübar.

Reformierakond ja IRL lubasid läinud kevadel sündinud valitsusliidu programmis luua õigusliku raamistiku demokraatia arendamise sihtasutuste (DASA) tekkeks erakondade kõrvale, et edendada Euroopa Liidu naabruspoliitikat, maailmavaatelist kodanikuharidust, ühiskondlikku poliitilist mõtet. Justiitsministeeriumis valmis põhjalik uurimus, kuidas koalitsiooni sünnitis meie õigusruumis toimetama hakkab.

Detsembri algul algatas riigikogu põhiseaduskomisjon erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis DASAd laiema avalikkuse ette tõi ja kohe omajagu paksu verd tekitas.

Üllatav üksmeel

Eelnõu seletuskirja on allkirjastanud põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Ta on märkinud, et DASA on erakonnast eristatav eraõiguslik juriidiline isik. Seletuskirjas on tublisti vaeva nähtud põhjendamaks, miks uutes sihtasutustes pole vaja näha erakondade valimiskampaaniate läbiviijaid ega erakondade või tegevpoliitikute tegevuse propageerijaid.

DASA tegemistel hakkab silma peal hoidma üsna hiljuti ellu kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Viimasel hetkel 2012. aasta riigieelarvesse lisatud 900 000 eurot jääb nüüd erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmist ootama, et seejärel raha välisministri juhtimisel vastsündinud DASAde kontoritesse jõuaks.

"Erakonnad saavad riigilt 5,4 miljonit eurot, mis heauskse kodaniku arvates peaks samuti olema suunatud tegevusteks, mida võib käsitleda demokraatia arendamisena," märgib Vabaühenduste Liidu juhataja Urmo Kübar. "Nüüd soovitakse aga nelja riigikogus esindatud erakonna peale juurde saada 0,9 miljonit eurot, et päevapoliitiliste murede kõrvalt hakata apoliitiliselt arendama maailmavaatelisi väärtusi. See põhjendus ei ole kindlasti pädev ja inimesed näevad ohtu, et lubatud eesmärgid võivad olla milleski muus." Kübar ei usu, et DASAd hakkaksid ilmtingimata valimisplakateid trükkima, aga teisalt on ka väga raske määratleda, kust jookseb piir valimispropaganda ja maailmavaatelise koolituse vahel. Samas võib DASAdest saada lihtsalt parteile oluliste inimeste lihtlabane rahateenimiskoht.

"Iseenda rahastamise küsimustes ilmutavad riigikogulased üllatavat üksmeelt," ütleb Kübar. "Aga ma pole näinud ühtegi inimest väljaspool erakondi, kes oleks selle idee heaks kiitnud ja selleks vajadust näinud."

Ebademokraatlik otsus

Kübar pole siiski pessimist, vaid loodab, et avalikkuse selgelt eitav suhtumine võimumeestele mõju avaldab. "Kui öeldakse, et rahvast hakatakse nende oma raha eest demokraatiaküsimustes harima, aga inimesed ütlevad, et ei soovi selliseid harijaid ja tegevusi, siis on küll raske väita, et rahvas ei tea, mis talle hea on," kinnitab Kübar.

Oma kirjas riigikogu põhiseaduskomisjonile ja fraktsioonidele rõhutab Vabaühenduste Liit, et kodanikuhariduse põhisisu ei ole erakondlik: "Eestis töötavad sajad vabaühendused inimeste kaasamisega avalike asjade arutamisse, otsustamisse ja elluviimisse, tegeldes selleks vajalike väärtuste, võimaluste ja oskuste edendamisega nii meil kui ka teistes riikides. Seda tehakse, panustades suurel määral vabatahtliku tööga. Nelja riigikogus esindatud erakonna asutatud organisatsiooni eelistamine neile on meie hinnangul ebaõiglane ja sisuliselt põhjendamatu."

Vabaühenduste Liit leiab, et demokraatia väärtusi propageerides ei ole erakonnad ise käitunud demokraatlikult ega suutnud kaasata avalikkust ja teemaga tegelevaid vabaühendusi arutellu plaanitavate muutuste üle.