Mart UmmelasFoto: Teet Malsroos
Õhtuleht Online 29. oktoober 2011 19:28
Tallinna Televisiooni peatoimetaja Mart Ummelas saatis täna Eesti Päevalehele ja Postimehele kirja, milles teatas, et Tallinna TV ei talu enam oma tegevuse boikoteerimist peavoolumeedias ja alustab igakülgset võitlust peavoolumeedia alandliku valitsusmeelse hoiaku vastu.

Täna õhtul oli Facebooki Tallinna TV seinal äratoodud alljärgnev TTV peatoimetaja Mart Ummelase pöördumine:

Lp endised kolleegid ja (s)aatekaaslased,

olen tänase seisuga 5 kuud üritanud Tallinna TV-d juhtides tõestada, et tegu on täiesti sõltumatu erakonnavälise ajakirjandusliku ja kultuurilise linnatelevisiooni kanaliga. Olen pöördunud teie poole ka ettepanekutega kajastada meie ülimalt rikast kultuurisaadete ja muud programmi, mis sisaldab tänaseks juba üle 350 igikestva väärtusega saate. Ilma igasuguste resultaatideta, sest olete ilmselt seotud oma otsustes oma poliitilise juhtkonna ja omanike poolt käsist, jalust ja eelkõige suust.

Kahjuks ei ole mul enam kauem võimalik jätkata sellisel erapooletul moel, kui nn peavoolumeedia sülitab meile jätkuvalt ja sügavalt näkku, ignoreerides kõiki meie püüdlusi jääda sõltumatuks kultuurikanaliks ja anda lisaväärtust Eesti vaatajaile rohkem, kui andnud eales näiteks kommertskanalid Kanal 2 või TV 3.

Teatan käesolevaga, et loobun oma senisest tasakaalustavast rollist ning alustan igakülgset, kõiki ajakirjanduslikke vahendeid kasutavat võitlust teie - st peavoolumeedia väljaannete alandliku valitsusmeelse ja Tallinna tegelikku elu ja elanikke ignoreeriva hoiaku vastu. Teile antud armuaeg on käesolevaga läbi!!!

Edaspidi ei kavatse ma enam vähimalgi määral arvestada teie eirava käitumisega ega võimalike nn intervjuuküsimistega, mis on ka tänaseni räigelt eiranud vaba ajakirjanduse igasuguseid elementaarseid põhimõtteid ja tootnud vaid ebardlikke tulemusi. Olete vastuolus igasuguste euroopaliku ajakirjanduse traditsioonidega muutunud mingi väga äärmusliku ja inimvaenuliku ideoloogilise doktriini esindajateks.

Hingede päeva eel ilma tervitusteta

Mart Ummelas
peatoimetaja