Mille abil laenu saab?

Allikas: rahandusministeerium 27. september 2011 06:58
EFSF (European Financial Stability Facility) kui eraõiguslik, Luksemburgis registreeritud juriidiline isik, mille omanikud on euroala liikmesriigid. EFSF võib euroala liikmesriikidele anda laenu majandusreformide toetamiseks. Laenu andmiseks vajalikud vahendid laenab EFSF finantsturult, kasutades selleks euroala liikmesriikide antud garantiisid. EFSFi poolt välja antavate laenude kogumaht on 440 miljardit eurot. EFSF lõpetab tegevuse 2013. aastal.

Eesti ei ole veel EFSFiga liitunud. Liitumiseks on vajalik riigikogu otsus. Pärast liitumist tehtud väljamaksete garanteerimises osaleb ka Eesti. Eesti ostab liitumise järel osaluse EFSFis. Meie aktsiate väärtus on ca 48 000 eurot EFSFi põhikirjas sätestatud aktsiakapitalist (0,26%).

Lepingu jõustumisel võtab Eesti kohustuse tagada maksimaalselt 1,995 miljardi euro ulatuses EFSFi poolt toetusprogrammide rahastamiseks teostatavate tehingute (võlakirjade emiteerimine, laenude võtmine) põhiosasid. Võttes arvesse EFSFi võlakohustuste prognoositavaid intressikulusid, võib garantii ulatuda ca 2,5 miljardi euroni.

EFSM (European Financial Stability Mechanism) kui Euroopa

Liidu nõukogu määrusega loodud võimalus anda euroala liikmesriikidele Euroopa Liidu eelarve tagatisel laenu majandusreformide toetamiseks. EFSMi kaudu välja antavate laenude kogumaht on 60 miljardit eurot.

ESM kui Euroopa Liidu asutamislepingu alusel loodav organisatsioon, mille omanikud on euroala liikmesriigid ning millel on 700 miljardi euro suurune omakapital, s.h sissemakstud kapitali 80 miljardit eurot. ESM võib euroala liikmesriikidele anda laenu majandusreformide toetamiseks. Laenu andmiseks vajaliku raha laenab ESM finantsturult. ESM alustab tegevust 2013. aastal. Väljaantavate laenude kogumaht on 500 miljardit eurot. Eesti osaluse suuruseks ESMis on 0,186%, mis on meile järgnevaks 12 aastaks ning veel Slovakkiale, Sloveeniale, Küprosele ja Maltale kehtiv tavapärasest Euroopa Keskpanga kapitaliosalusest (0,26%) erandlik osalus meie madalama SKT taseme tõttu.