Uudised

Rootsi läheb "Estonia" huku uurimisel uuele ringile  

6. juuni 1997, 00:00

Veel üks komisjon katastroofi põhjuste selgitamiseks
HEIKKI H. TANN,

Stockholm

Kired reisilaeva "Estonia" huku põhjuste ümber ei vaibu. Ka sel nädalal on tolle ränga õnnetuse teema olnud ülal nii Rootsi ajakirjanduses kui ka parlamendis.

Esmaspäeval arutati olukorda peaministri residentsis

"Estonia" katastroofi põhjuste selgitamiseks moodustatakse veel üks komisjon, kes vaatab üle kogu materjali, mis on seotud selle õnnetusega. Eriti tuleb komisjonil kontrollida seda uurimismaterjali, mille on koostanud Rootsi-poolne komisjon Olof Forsbergi juhtimisel.

Ülaltoodud otsuse tegi Rootsi peaminister Göran Persson. Valitsusjuhi otsus tehti teatavaks esmaspäeval pärast tema kohtumist Rootsi parteide esindajatega peaministri residentsis Rosenbadenis.

Samas nimetas Persson Olof Forsbergi asemele ka uue Rootsi komisjoni peadirektori, kelleks sai seni kaitseministeeriumis juriidilisi küsimusi kureerinud Ann-Louise Eksborg. Eksborg hakkab juhtima ka "Estonia" huku põhjusi uuriva rahvusvahelise komisjoni Rootsi liikmeid.

Ann-Louise Eksborg, kes on töötanud ka kohtunikuna, ütles meediale, et kavatseb esiteks väga täpselt läbi uurida kogu materjali, mis seni "Estonia" huku kohta kogutud, ja alles pärast seda on ta nõus andma oma allkirja uuringute lõppdokumendile.

Uus uurimiskomisjon hakkab tegutsema täiesti avatult, mis tähendavat, et komisjoni materjalidele pääsevad ligi ka "Estonial" hukkunute omaksed ning katastroofist pääsenud.

"Estonia" huku põhjusi uuriva rahvusvahelise komisjoni Rootsi-poolne juht Olof Forsberg vabastati teatavasti äsja ametist, sest ta oli valetanud ja varjanud fakte.

Vassimises süüdistatakse ka minister Uusmanni

Rootsi sideminister Ines Uusmann, kellele Olof Forsberg allus, on andnud kaks erinevat versiooni oma hiljutisest kohtumisest Forsbergiga ja tollelt saadud uurimismaterjali kohta.

Kohe pärast parteiliidrite ja peaministri kohtumist teatas Uusmann meediale, et temal ei ole "Estonia" kohta käivat uurimismaterjali, kuna uuringutega ei olda veel valmis.

Kuid kolm tundi hiljem teatas Ines Uusmanni pressisekretär Eva Lindau meediale, et kolm päeva enne Olof Forsbergi lahkumist oma ametipostilt andis viimane Ines Uusmannile üle kogu "Estonia" katastroofi kohta käiva uurimismaterjali.

Segaseks jääb, miks ei soovinud Uusmann ise tunnistada, et ta kolm päeva enne Forsbergi lahtilaskmist temaga kohtus ning talt senise uurimismaterjali sai.

Lisaks ametist vabastatud Forsbergile on Rootsi meedia nüüd ka ministrit valetamises ja vassimises süüdistanud. Uusmann on tänaseks ka ise avalikult tunnistanud, et ta pole "Estonial" hukkunute omaste ja laevahukust pääsenutega käitunud piisavalt korrektselt.

Laevahukuga seonduvat arutati esmaspäeval ka Rootsi TV-s

Sel esmaspäeval kohtus minister Ines Uusmann Rootsi TV eriprogrammis "Estonial" hukkunute omaste esindajate ja ajakirjanikega. Saadet juhtisid tuntud teleajakirjanikud Karin Andersson ja Pia Brandelius.

Uusmannil paluti TV-saates vastata ka neile inimestele, kes soovivad laevahuku ohvrite matmist kodumulda. Minister vastas, et kuigi praegu kehtib otsus vrakki mitte üles tõsta, võib seda otsust muuta, kuid ses küsimuses on vaja Rootsi, Eesti ja Soome valitsuse ühist seisukohta.

Sihtasutuse SEA esindaja Odd Lundkvist nõudis Uusmannilt hukkunute väljatoomist vrakist. Lundkvist meenutas, et kohe pärast laevahukku lubas Rootsi valitsus seda ka teha.

Sydsvenska Dagbladeti peatoimetaja Per T. Ohlsson meenutas aga seoses Forsbergi ebaausa käitumisega ka mitmeid muid asju, mille uurimisel on Rootsi valitsus ilmutanud saamatust - Palme mõrv, relvade ebaseaduslik müük kriisipiirkondadesse jpm.

Ohlsson rõhutas, et kuna "Estonia" katastroof puudutab mitut riiki, siis tuleks objektiivse uurimise korraldamiseks luua uus rahvusvaheline komisjon, kes alluks kas ÜRO-le või siis Euroopa Liidule.

Ainult sellisel juhul on võimalik tõde "Estonia" katastroofi kohta päevavalgele tuua, arvas Per T. Ohlsson.

Teisipäeval arutasid laevahukku Rootsi valitsuse, parlamendi ja hukkunute omaste esindajad

Teisipäeval kohtusid Rootsi parlamendis "Estonial" hukkunute omaste esindajad Rootsi valitsuse ja poliitiliste parteide esindajatega. Hukkunute omaste esindajad nentisid sissejuhatuseks, et seoses Forsbergi ebaausa käitumise väljatulekuga on igasugune usaldus laevahuku põhjusi uuriva rahvusvahelise komisjoni vastu täielikult kadunud.

Kujunenud olukorra parandamiseks otsustati luua nn. tõe väljaselgitamise komisjon ( Sanningskommission ). Sinna kuuluksid ka omaste esindajad, kellel oleks õigus kontrollida rahvusvahelise komisjoni tööd ja kõiki seni komisjonile laekunud materjale.

Samas nõudsid hukkunute omaste esindajad teisipäeval parlamendis, et kommunikatsiooniminister Ines Uusmanni käest võetaks ära otsustamise ja kaasarääkimise õigused küsimustes, mis käsitlevad "Estonia" katastroofi ja selle tagajärgi.

Ka sihtasutuse SEA juhatuse esimees Lennart Berglund kritiseeris teravalt Uusmanni, leides, et ministri senine tegevus on takistanud tõe väljaselgitamist. Uusmann on seni olnud ka selle vastu, et tuukrid uuesti vrakile läheksid, kuigi see võib aidata leida vastuseid mitmetele küsimustele.

Detsembris 1994, kui Rockwateri AB tuukrid käisid laevavrakil ja töötasid Rootsi Mereameti esindajate juhendusel, ei suudetud tegelikult midagi olulist välja selgitada.

Hukkunute omakseid Rootsis on ärritanud ka Uusmanni (kuni selle nädalani püsinud) seisukoht, et ohvrid peavad jääma igal juhul laevavrakki, kuigi tsiviliseeritud ühiskonna moraaalinormide kohaselt peaks ju igal inimesel olema õigus oma lähedane maamulda matta.

Lennart Berglund kritiseeris Rootsi valitsust kohtumisel parlamendis ka selle eest, et valitsus on mitusada miljonit krooni seoses "Estonia" katmise kavatsusega juba merepõhja visanud. Samas pole aga valitsus leidnud võimalust eraldada raha Estra haiglale, kus siiani on rahapuudusel läbi töötamata need "Estonial" hukkunute omaste ankeedid, mis laekusid sinna juba poolteist aastat tagasi.

Osa materjale olevat julgeolekupolitsei ja sõjaväeluure käes

Rahvusvahelise toetusgrupi DIS esindaja Henning Witte nõudis õigust tutvuda ka selle "Estonia" katastroofi kohta käiva materjaliga, mis olevat olemas Rootsi julgeolekupolitseis ja sõjaväeluures.

Samas nõudis Witte kategooriliselt uut tuukrite minekut "Estonia" vrakile, et koguda uusi tõendusmaterjale kohtu jaoks.

Teisipäevane kohtumine Rootsi parlamendis, kus osalesid hukkunute omaste, aga ka Rootsi valitsuse ja poliitiliste parteide esindajad, kestis üle kahe tunni. See oli esimene kord, kus "Estonial" hukkunute omaste esindajad said võimuesindajatele südamelt ära öelda kõik selle, mis nende arvates on siiani takistanud katastroofi kohta käiva tõe väljaselgitamist.

Samas otsustati sääraseid kohtumisi ka edaspidi jätkata, et lahendada väärikalt küsimusi, mis on tekkinud seoses "Estonia" katastroofiga.

Henning Witte palub kõiki "Estonial" hukkunute omakseid Eestis, kellel oleks seoses katastroofiga midagi väärtuslikku lisada, sellest teada anda aadressil: Rechtsanwalt Dr. Henning Witte KB, Nybrogatan 3, S-114 34 Stockholm. Telefon: 08/678 34 36. Faks: 08/678 4334.

Reuteri foto

Rootsi peaminister Göran Persson otsustas avalikkuse kriitika survel, et "Estonia" katastroofi põhjuste selgitamiseks moodustatakse veel üks komisjon, kes vaatab üle ka kogu seni kogutud materjali.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee