Eesti uudised

Loe, mida toob endaga kaasa uus liiklusseadus jalgratturitele! (5)

Toimetas Nataly Koppel, 27. juuli 2011 13:38
Foto: Aldo Luud
Selle aasta suve ei iseloomusta ainult puhkusteaeg, palavad rannailmad, vaid ka uus liiklusseadus, mis käesolevast kuust kehtima hakkas.

Jalgrattur, pane tähele:

Samal teemal

• Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta- ja jalgteed lähenev jalgrattur peab vähendama kiirust.
• Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.
• Jalgrattur peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.
• Ülekäigurajal võib sõiduteed ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Pidage meeles, et ülekäigurajal jalgrattaga sõites ei oma jalgrattur eesõigust. Kui aga jalgrattur kõnnib jalgratas käekõrval üle ülekäiguraja, on ta koheselt jalakäija ning omab eesõigust.

Samuti oleks vajalik üle korrata, et liikleja peab olema eeskätt viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda. Liikleja on isik, kes osaleb liikluses jalakäijana või juhina.

Jalgratturi varustuse olulisemad nõuded:

1. Alla 16-aastane jalgrattur ja sõitja peavad teel jalgrattaga sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.
2. Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane helkur ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.
3. Jalgrattal peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

Jalgratturi vanust puudutavad olulised nõuded:

1. Iseseisvalt tohib sõiduteel jalgratast juhtida alates 10-aastaselt ning 10-15-aastasel jalgratturil peab selleks olema jalgratturi juhiluba.
2. Lapsevanema, seadusliku esindaja või tema poolt volitatud täiskasvanu vahetu järelevalve all tohib sõiduteel liigelda vähemalt 8-aastane jalgrattur .

Jalgrattur ei tohi:

• sõita kõnniteel, välja arvatud alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud;
• sõita juhtrauast käega kinni hoidmata (st sõita käed lahti)
• laskma vedada tema juhitavat sõidukit looma või teise sõidukiga.
• vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele
• vedada haagist, mis ei ole valmistatud jalgrattaga vedamiseks
• sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit.

Teel sõitmise olulisemad nõuded:

1. Sõiduteel peab jalgrattaga sõitma võimalikult selle parema ääre lähedal välja arvatud juhul, kui jalgrattur paikneb ümber vasakpöördeks või tagasipöördeks.
2. Ristmikule lähenedes peab jalgrattur olema tähelepanelik, arvestama liiklusoludega ning andma teed eesõigust omavale liiklejale.
3. Enne manöövri alustamist peab jalgrattur oma kavatsusest käega märku andma, tehes seda õigeaegselt ning tuleb ka veenduda, et talle antakse teed ning sõidu jätkamine on ohutu.
4. Jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega. Kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ja õuealal sõites ning ülekäigurajal ja ülekäigukohal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada jalakäijat.

Samal teemal

03.05.2014
Seadus teeks kiivri kandmise kõigile jalgratturitele kohustuslikuks ja ähvardab selle eirajaid trahviga
14.10.2013
Liiklusseadust muudetakse: nn vahtraleht muutub vabatahtlikuks, ühissõidukirajale ka elektriautod ja eritalitus