Uus tulumaksumäär on riigis 2015. aastast 20 protsenti.Foto: Peeter Kümmel/Sakala
Toimetas Kristin Aasma 16. juuni 2011 11:35
Riigikogu võttis täna vastu seaduseparanduse, millega väheneb tulumaks 2015. aastast ühe protsendipunkti võrra.Uus tulumaksumäär on riigis pooleteise aasta pärast 20 protsenti.

Poolt oli 54 ja vastu 39 riigikogu liiget. Eelnõu poolt olid Reformierakond ja IRL, vastu hääletasid sotsid ja Keskerakond.

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse muudatused, mis tugevdavad lihtsat ja tulemuslikku maksusüsteemi, vähendavad maksukoormust, toetavad loodusvarade keskkonnasäästlikku kasutamist ning suurendavad elukestvas õppes osalejate arvu, teatas Rahandusministeerium.n

Eelnõuga langetatakse tulumaksu määra alates 2015. aastast ühe protsendipunkti võrra 20 protsendile, mis toob kaasa üldise maksukoormuse languse.

Füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat piiratakse 3196 eurolt 1920 eurole.

Muudatus puudutab eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust.

See tugevdab lihtsat, tulemuslikku maksusüsteemi ning järgib põhimõtet, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumatajätmisest. Muudatus puudutab kulusid, mis inimesel tekivad alates 2012. aastast ning ei kohaldu 2011. aastale ja varasematele kuludele.

Raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestusele luuakse erikord, millega lubatakse alates 2012. aastast saadud tulust maha arvata kuni kolme võõrandamisele järgneva aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulud. Muudatus on kasulik eelkõige metsa väikeomanikele, kellele raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müük on ühekordne tehing, mitte jätkuv majandustegevus.

Samuti välistab eelnõu alates 2012. aastast töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhata ning mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse käsitlemise erisoodustusena. See vähendab maksukoormust, sealjuures langetades ennekõike tööjõu makse kõrge tootlikkusega töökohtade tekkeks, ning soodustab elukestvas õppes osalejate arvu kasvu.

Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuarist.