Eesti vabamüürlased saavad oma kodu (24)

Juhan Haravee 14. juuni 2011 07:01
Eesti vabamüürlased plaanivad Tallinna kesklinnas avada esimese päris oma kontori. Maja olla püsti, kuid kus kohas täpselt, seda katab praegu veel saladuseloor.

Eesti vabamüürlaste organisatsioon taasloodi 1992, kui alustas tegevust loož Fööniks. 1999. asutati Eesti Vabade ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurloož, mis on Eesti loožide keskorganisatsioon. Eesti suurloož rahvusliku ühendusena kuulub suveräänse ja võrdväärsena tunnustatud suurloožide perre. Vennaskonnas on praegu umbes 300 meest erinevatest ühiskonnakihtidest ja ametialadelt. Vabamüürlaste tegevus lähtub vabaduse, vendluse ja ühtsuse ideaalidest. Loožides on kesksel kohal vendade teoreetiline ja moraalne enesetäiendamine ning heategevus. Praeguseni on avalikkusele teada vaid suurlooži postkasti ja faksi number ning elektronposti aadress. Ei maja, ei lossi!

«Me üritame hankida endale ruumid, kus tegutseda,» selgitab suurlooži liige Jaak Ratassepp. «See aga pole mingi majaehitamine. Oleme otsinud ruume, sest siiani on tulnud kasutada vaid üüripindu – vajame endale kohta. Üksikasju ma öelda ei oska, sest see on veel lahtine. Alguses ilmselt üürime ja siis pärast läheb ehk ostmise peale, aga täpselt ma seda ei tea. Sisustamine jääb küll meie peale.» Juba valminud majakarbile Tallinna kesklinnas on Eesti vabamüürlased oma kõikenägeva silma nüüdseks peale pannud. Maja asukohta ei soovi Ratassepp avaldada, viidates avalikkusega suhtlemise reeglistikule vendade vabamüürlaste hulgas. «Saame seal koha, kus võib oma kontori püsti panna ja üritusi läbi viia,» ütleb Ratassepp. «Siiamaani oleme elanud väga tagasihoidlikes tingimustes. Kui oleme oma uute ruumidega valmis, korraldame või-olla lahtiste uste päevad, nagu soomlased tegid. Siis saate kõik teada.»