Eesti uudised

Teadlased: lapsed tuleb mobiilidest eemal hoida (15)

Kaarel Tigas, 18. mai 2011 06:57
NÄPUMOOD!:Mobiili- ja wifi-kiirgus on kahjulik eelkõige lastele, leiavad teiste hulgas ka Eesti teadlased, Euroopa Nõukogu soovitab koolidel taskutelefonide ja traadita internetita läbi ajada. Foto: ALAMY/aop
Euroopa Nõukogu hoiatab mobiili- ja wifi-kiirguse eest – raportis tõmmatakse paralleel asbesti ja tubakaga, mida algul peeti kasulikuks looduse kingituseks ja mille tegeliku kahjustava toime kliinilised vaatlused alles hiljem välja tõid.

"Uuringud näitavad, et wifi võib põhjustada vähki ja kahjustada laste aju. Mobiiltelefonid on potentsiaalselt samal moel ohtlikud ja võivad lisaks tekitada lastel unetust," märgib komisjon. Veel räägib raport mobiilimastide ja elektriliinide läheduses levivast kiirgusest

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on varem öelnud, et taskutelefon ja wifi ei kujuta endast otsest ohtu, soovitab Euroopa Nõukogu raport laste säästmiseks koolides mobiiltelefonid ja wifi-saatjad keelata.

Hoiatus ei tohi hilineda

"Ka TTÜs tehtud uuringud näitavad, et mikrolainekiirgus, mille võimsustihedus on kordi alla kehtivate tervisekaitse piirväärtuste, mõjutab oluliselt tervete täiskasvanute ajutegevust," ütleb Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Hiie Hinrikus. Tema sõnul kannatab kemikaalide, müra ja muude sääraste keskkonnategurite all umbes kolmandik inimestest.

"Mikrolainekiirgus tundub olevat füüsikaline riskitegur, mis samuti mõjutab kolmandikku elanikkonnast," ütleb teadlane ja on veendunud, et Euroopa Nõukogu soovituse täitmine aitaks tervist säästa. Seetõttu pooldab ta kindlalt laste eemalhoidmist mikrolainekiirgusest, nii palju kui see vähegi võimalik on.

Professori kinnitusel ei ole siin tegemist üheainsa uuringuga – projektides on osalenud umbes 40 riiki, mõnda uuringut on toetanud ka Euroopa Komisjon. "Paljudes uuringutes saadud tulemustele toetudes peab Euroopa Nõukogu vajalikuks rakendada ettevaatuse printsiipi (ALARA – as low as reasonably achievable). Euroopa Nõukogu loomulikult ei mõjuta uuringutulemuste usaldusväärsust, küll aga viib nende tulemuste tähtsuse laia üldsuse tähelepanu keskmesse," selgitab Hinrikus.

Ta viitab ka dokumendis toodud paralleelile asbesti ja tubaka kahjulikkusega, millele tähelepanu pööramisega hiljaks jäädi ja millega tegelemine nüüd palju ressursse nõuab.

"Asjaolu, et Maailma Terviseorganisatsioon on mikrolainekiirguse mõju tervisele pigem eitanud, on ühenduses rea selle organisatsiooniga seotud persoonidega ja mobiilifirmade lobiga," ütleb Hinrikus. Ta lisab, et sõltumatud teadlased on mainitud seisukohta juba ammu kritiseerinud, ja loodab, et praeguseks vahetunud valdkonnajuhid toovad ka WHOsse objektiivsemad seisukohad.

"Mitme sõltumatu uuringu tulemused on näidanud, et mobiiltelefonide ja wifi seadmetes kasutatav mikrolainekiirgus mõjutab närvitegevust, valkude ja DNA struktuuri. Kõik need mõjud võivad pikaajalisel kasutamisel viia tervisekahjustuseni," ütleb Hinrikus.

Hoiatussilt telefonile

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri sõnul pole seal jõutud raporti ja uuringutulemustega veel täpsemalt tutvuda, kuid arvatavasti tuleks infot käsitleda pigem soovituslikuna. Ta viitab ka terviseameti füüsikalabori spetsialisti-kvaliteedijuhi Jaan Melli kolme aasta tagusele kirjutisele, mis iseloomustavat ka ameti praegusi seisukohti.

"Eelkõige laste puhul oleks otstarbekas kasvava organismi provotseerimise piiramine n-ö ebatõenäolise riski maandamise meetmeid rakendades. Seni, kuni suudame kindlalt väita, et mobiiltelefoni raadiokiirgus ei kujuta mingit riski ajurakkudele," kirjutas Mell toona ja lisas, et teaduslikult vettpidavaid andmeid piirnormidesse mahtuvate raadiokiirguste ohust tervisele siiski pole.

EMT avalike suhete juhi Kaja Sepa sõnul jälgitakse firmas järjekindlalt igasuguseid uuringuid ja ollakse kursis ka Euroopa Nõukogu viimase raportiga – seisukoht on äraootav. Seda pole aga veel arutatud, kas ollakse valmis omal algatusel mobiiltelefonide müüki lõpetama või piirama, kui tulevikus tehtavad uuringud tõestavad, et riistapuu on tervisele kahjulik.

"Mobiili kasutamise vanusepiirang oleks ilmselt kõige lihtsam kehtestada, kuid iseasi, millise pahameele ja segaduse see alguses kaasa toob ja kuidas seda hiljem kontrollima hakatakse," märgib Sepp. Samuti ei pea ta üldse mitte võimatuks mobiiltelefonide hoiatussildistamist. Küll aga on küsitav, kuidas niisuguseid hoiatusmeetmeid rakendada õhu kaudu leviva wifi puhul.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee