Radoonioht piirkonniti erinev

Allikas: keskkonnaministeerium 29. aprill 2011 06:58
Suuremal või vähemal määral on radoon mureks peaaegu kõikides riikides, eriti aga Rootsis ja teistes Põhjamaades, samuti Saksamaal ja USAs.

Meie põhjanaabrid väidavad radooniuuringute tulemustele tuginedes, et siseruumide õhus leiduv radoon põhjustab Soomes 10% kopsuvähi juhtudest aastas. Paljudes Eesti paikades ja eriti Põhja-Eestis (kus uraanirikka diktüoneemakildi peal asetseb poorne ja lõheline paekivi, mis laseb uraani lagunemise käigus tekkival radoonil kivilõhedest vabalt maapinnale tõusta) on loodusliku radiatsiooni tase märkimisväärselt kõrge. Ka Lääne-Virumaa ja Tartumaa, kus kõrge radoonisisalduse tekitajateks on jääajal Skandinaaviast siia kandunud setted, on radooniohtlikud piirkonnad, kõrget radoonisisaldust võib aga leiduda peaaegu kõikjal Eestis. Infot radoonimõõtmise tellimise kohta leiab aadressilt www.kiirguskeskus.ee, Eesti Geoloogiakeskuse koostatud radooni levikukaardid Eestis on leitavad aadressilt http://www.envir.ee