Eesti uudised

Peetri külas uputab taas (10)

Kaarel Tigas, 7. aprill 2011 06:57
TEISTEST MADALAMAL: Ivo oli üks esimesi, kes Peetri külla Salu teele maja püsti pani, kuid õnnetuseks on tema krunt madalamal nii naabermajadest kui ka tänavapinnast. Foto: KAAREL TIGAS
Tallinna külje all Peetri külas pole võrreldes mulluse kevadega enam küll lausveevälja ja tänaval saab sõita auto uppumist kartmata, kuid nii mõnigi uulits ja õu on ikkagi sulavee all.

Aasta tagasi lainetas Tallinna külje all Peetri küla uusasumeis sulavesi suisa tubades ja elanike autosid ähvardas järveks muutunud uulitsail uppumissurm.

Tänavu saab näiteks kortermajade ümber kõndida juba kummikuteta ning ühessegi majja pole vesi siiani tunginud, kuid hädalisi jätkub endiselt. Näiteks

Salu teel elav Ivo pidi eile keset tööpäeva koju sõitma, et vett õuelt välja pumbata. Ta oli üks esimesi, kes sinna kanti maja püsti sai. "Ehitajale sai öeldud küll, et teeks vundamendi paari kivirea jagu kõrgema, aga nad ütlesid, et pole vaja – projektis pole ette nähtud," meenutab ta.

Ka sel kevadel on Ivo pere iluaed ja murulapp vee all, sest sinna valgub sulavesi nii krundist kõrgemale ehitatud tänavalt kui ka veel kõrgema krundiga naabermaja juurest.

Küla rajajat Ivo ei kiru, sest sademeveesüsteem ehitati valmis ja see töötaks ka, kui naaberarendustel asjad korras oleks. Paraku peab Ivo just naabrite vett enda ukse alt ära pumpama, sest sademeveekaevud ajavad taas üle. Võrreldes mullusega, olevat küla kortermajade ümber aga kuivem, sest vallavõimu kaevatud kraavid läinud asja ette.

"Võrreldes mullusega, võib sademevee olukorda hetkel lugeda rahuldavaks, isegi heaks. Kõige suuremat ebamugavust on Peetri külas tänavu põhjustanud vesi Salu tee kahele majapidamisele, kus sulavesi on ajanud kanalisatsiooni umbe ja see on tekitanud probleeme ka heitvee äravoolamisel," ütles Rae abivallavanem Meelis Kasemaa. Drenaaž saadi eile taas korda.

Pumpla toppab maaomaniku taga

Kasemaa sõnul on sulavee äravool põhjustanud väiksemat muret ka Suurekivi ja Suur-Veski teel.

"Mullu kõige tõsisemalt suurveega võidelnud Vägeva piirkonna elanikke uputus enam ei ohusta, sest vald on kaevanud ligi 800meetrise kraavi, mis suurvee põllult kogub," kinnitab Kasemaa. Vald süvendas mullu ka 1,5 km sademeveekraave ja paigaldas suuremaid teetruupe. Suvel tahetakse koos maanteeametiga panna suuremad truubid Vana-Tartu maanteele ning kui eelarves raha jätkub, siis ka ühendada Suurekivi tee sademeveepumpla ülejäänud drenaažiga. Ringhäälingu väitel aga toppab pumpla ühe maaomaniku taga, kes nõudvat vallalt suurt summat.