Helilooja Urmas Sisaski loits Tuhala nõiakaevu kaitseks Foto: Teet Malsroos
Eesti uudised
10. märts 2011 14:19
Ministeerium: enne täiendavaid uuringuid on kaevandamisloa väljaandmine Nabalas välistatud!

Nabala kaevandus võib saada tulevikus rohelise tule (63)

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks uue ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava, muuhulgas võib see anda rohelise tule ka Nabala kaevandusele.

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks Keskkonnaministeeriumi eestvõttel valminud "Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020", mis käsitleb lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.

Samas tegid Nabala karstiala piirkonnast Riigikokku kandideerinud vallajuhid nädal enne valimisi ühisavalduse tulevasele peaministrile ja tulevasele keskkonnaministrile, kus paluti Nabala varud tulevasest ehitusmaavarade arengukavast välja jätta.

"Vaatamata sellele kinnitas valitsus oma tänasel istungil kiiruga dokumendi, mis enne valimisi oleks terava kriitika tõttu olnud valitsuskoalitsioonile äärmiselt ebameeldiv. Arengukavas on sees ka Nabala varud, mis sisuliselt annab arendajatele edasiseks tegevuseks vabad käed," ütles Tanel Ots Nabala Keskkonnakaitse Ühingust.

Ühises kirjas juhtisid Nabala kaitsjad tähelepanu üleolevale ja hoolimatule käitumisele, mida keskkonnaministeeriumi ametnikud on korduvalt Nabala kaitseks koondunud kodanikeühenduste esindajate aadressil ka avalikus meedias välja näidanud. Ennekõike osutati aga selgetele seaduserikkumistele, mida ministeerium on toime pannud alates 1997.aastast, kui Nabala varud nõukogudeaegsete uuringute põhjal kinnitati.

"Nimetatud trikid koos sellega, et paari kuu jooksul on valitsus keskkonnaministeeriumis ligi kolm aastat valminud arengukava kahel korral kõlbmatuna tagasi lükanud, viitab venitamistaktikale. Tõenäoliselt ei soovitud arengukava, kui poliitiliselt ebapopulaarset dokumenti enne valimisi vastu võtta. Samas näitab tänane otsus, et seda ei soovitud ka uue koalitsiooni aruteludesse jätta. Nii leitigi, et arengukava, mis alles hiljuti langes Riigikantselei terava kriitika osaliseks on korraga vastuvõtmiseks piisavalt hästi koostatud," tõdes Tanel Ots.

Keskonnaminister Jaanus Tamkivi rõhutas arengukava, et anna Nabala kaevandusele automaatselt luba, kuna maavarade kaevandamise lubade andmisel peab arvestama kohalike omavalitsuste arvamusega ja nende esitatud põhjendatud nõuded tuleb kanda loale eritingimustena.

"Kaevandamisloa andmisele peavad eelnema väga põhjalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamine," rõhutas Tamkivi. "Näiteks Nabalas on kavas lisaks arendajate algatatud keskkonnamõju hindamisele korraldada aastatel 2011-2013 ka riigipoolne täiendav keskkonna-alane uurimistöö. Nende töödega selgitatakse välja karstinähtuste levik maardlas ja selle piirkonnas ning antakse täiendav hinnang maavaravarude kaevandamise võimalikkusele."

Keskkonnaministeeriumist rõhutati veel, et 16. novembril 2010 toimus keskkonnaministri juures järjekordne Nabala lubjakivimaardla teemaline koosolek, kus koos olnud Kiili, Kose, Kohila ja Saku vallavanemate ning Nabala Keskkonnakaitse Ühingu esindajatega lepiti kokku, et tulevad täiendavad uuringud ja kuni nende lõppemiseni on Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.