Kommentaar

Ideaalriik tulgu pärast 6. märtsi  (5)

Tiit Made, 20. augusti klubi liige , 4. veebruar 2011 07:16
Valimiseelsete lubaduste lugemine ja kuulamine on hea meelelahutus, sest selgub ideaalriigi mudel, mida erakonnad kollektiivselt monteerivad.

Meie poliitika tugisambad avavad oma teadmiste ja oskuste varasalved, mis muidu on hästi ära peidetud. Tuleb igasuguseid ettepanekuid, kuidas elu ideaalseks, lausa paradiislikuks muuta. Seejuures on igaühel kasutada muinasjutulised rahasummad, mis tulevad teab kust, igatahes mitte Eesti maksumaksjalt.

Vaja uut ministeeriumi?

Räägitakse isegi valitsuse reformimisest. Reformierakond lubab ühendada põllumajandus- ja regionaalministri koha, mis ei anna küll rahalist kokkuhoidu, aga on tervitatav samm, kui üksnes ja ainult ministrite arvu vähendamist silmas pidada. Kas see asi on sisuliselt ka ratsionaalne, vajab analüüsimist. Tahetakse ühendada siseministeeriumi regionaalvaldkonna struktuurid ja põllumajandusministeerium üheks maaeluministeeriumiks. Seda lubadust peab võtma tõsiselt, sest reformaatorid jäävad suure tõenäosusega ka edaspidi valitsuskoalitsiooni nurgakiviks. Kas seda nende senine ja võib-olla ka tulevane valitsuspartner IRL heaks kiidab, on teine küsimus. Praeguse jõudude vahekorra juures saavad selle muudatusega just isamaalastest respublikaanid või respublikaanidest isamaalased nöökida.

Küsimus jääb aga püsti: miks kiskuda põllumajandust ja maaelu üldisest riigi majandusstruktuurist välja? Ei ole enam need ajad, kus too ministeerium määras ära normid ja ajad, kuidas põldu ja karja pidada. Praegu on selle üks peamisi ülesandeid tegelda eurotoetuste jagamisega. Seda suudab teha üks osakond majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures, kuhu põllumajandus oma loomult peab kuuluma. Regionaalprobleemidega tegelemine on aga siseministeeriumi ülesanne. Sedasi saaks kokku hoida kaks ministrikohta ja palju maksumaksjate raha.

Seejuures on muidugi ka delikaatne küsimus: mida hakata peale põllumajandusministeeriumi sadade töötuks jäävate ametnikega? Riik kui tööandja peab tööturu reguleerimisega tegelema ning ei saa praeguses tööpuuduse tingimustes vaid riigiametnike oskustega inimesi saata vabale tööturule konkureerima.

Sotsid ja Ida-Viru valija

Kui reformaatorid tahavad mingitki kokkuhoidu riigivalitsemises, siis sotsid ja rahvaliitlased tahavad hoopis riigivalitsemise struktuuri paisutada ja maksumaksja raha rohkem laiali pilduda. Soovitakse tagasi olukorda enne sotside valitsusest väljaviskamist 2009. aasta suvel, mille tulemusena likvideeriti rahvastikuministri ametikoht. Nüüd on plaan panna ametisse rahvus- ja rahvastikuküsimustega tegeleja. See on tõesti üks väheseid lubadusi, mis sotsidel läheb hästi kokku loosungiga uuest algusest. Muus osas see hüüatus ei toimi, sest küllaltki hästi hakkama saanud Eesti sotsiaalmajanduslikku elu pole mõtet tagasi algusesse kruttida. Tark on ikka edasi minna sealt, kus parajasti ollakse. Parem olnuks võtta šnitti Tootsilt ja püstitada loosung «Edasi, Kentuki poisid!».

Sotsid on seejuures omamoodi kavalad, kui tahavad rahvastikuministri büroo viia Ida-Virumaale. Sellega soovitakse meeldida Eesti kodaniku passiga umbvenekeelsetele valijatele, kes riigikeelest mõhkugi aru ei saa, kuid seda mõistavad, et büroo toomine nende vahetusse lähedusse tähendab lugupidamist – uvažajut! Neile võib isegi tunduda, et sotsid hoolitsevad nende eest rohkem kui keskerakondlased. Kas see neid valimiskastide juures Keskerakonnale selga keerama inspireerib, on teine küsimus. Kuid proovima ikka peab. Sotsidel on ju nüüd kasutada teenekate karjäärikommunistide ideed ja intrigeerimisoskused.

Jälle raha tuulde

Praegu kuulub valitsusse lisaks peaministrile veel 12 ministrit, kellest ühel pole isegi seanahast portfelli. Kokku 13 ja see pole hea arv. Juba seepärast on vaja ministrite arvu vähendada. Rahalist kokkuhoidu ei ole näha, sest küllap sellest maaelu ministeeriumist tehakse üks pirakas eelarveraha tuulde loopija. Jama muidugi, sest masu ajal hakkas valitsejates ja rahvas juba juurduma mõningane komme säästlikumalt ja kokkuhoidlikumalt elada. Nüüd aga lugedes mis tahes partei valimiseelseid lubadusi, mida programmideks on hakatud nimetama, tundub, et pidu ja pillerkaar läheb jälle käima.

No ei võeta õppust. Kas keegi teab, miks?