Foto: Arno Saar
Toimetas Marge Sillaots 26. oktoober 2010 11:56
Üleilmse korruptsioonitajumise tabeli 180 riigi seas hoiab Eesti 26. kohta, langedes aastaga koha võrra.

Kümnepallisel indeksi skaalal saavutas Eesti 6,5 palli. 2008. aastal sai Eesti 6,6 palli.

Tabeli tipus on ning ühtlasi esimest kohta jagavad 9,3 palliga Taani, Uus Meremaa ja Singapur. Põhjanaaber Soome on koos Rootsiga neljandal kohal 9,2 palliga.

Lõunanaabrid Läti ja Leedu on tabeli allpool, vastavalt 59. koht 4,3 palli ja 46. koht 5 palliga. Tabeli allosast leiab Lähis-ida riigid (Iraak ja Afganistan) ning Birma 1,4 ja Somaalia 1 palliga.

Transparency Internationali tabelis on 10 palli saanud riik korruptsioonivaba ning ühegi punktita riik läbinisti korrumpeerunud.

"Enam ei ole põhjust rõhutada Eesti suhtelist edu korruptsiooni tõrjumisel võrreldes teiste postkommunistlike riikidega, kuna eelseisev liitumine eurotsooni ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD-ga paigutab meid maailma silmis täiesti uude liigasse," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. Tehveri sõnul jääb Eesti neis kategooriates korruptsioonitaseme poolest selgelt keskmike hulka ja edasiliikumiseks on teha veel palju

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti hinnangul võib peamiseks negatiivseks mõjuteguriks indeksi kujunemise perioodil pidada korruptsioonijuhtude ilmnemist Eesti kohtusüsteemis. "Kolme kohtuniku vahistamine lühikese perioodi jooksul on senise korruptsioonivaba õigusemõistmise kuvandit paljude silmis tugevalt kahjustanud ning tõenäoliselt kahandanud üldist usaldust kohtusüsteemi suhtes," sõnas ühingu tegevjuht Asso Prii.

Rahvusvaheliste ekspertide hinnanguid võib olla mõjutanud ka korruptsioonivastase tegevuse seisukohast oluliste seaduseelnõude menetluse pidurdumine ja loodetud ajaks jõustumata jäämine, näiteks uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu ning erakonnaseaduse muutmise eelnõu. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti arvates on tegemist ilmse korruptsiooniohuga, kui ei ole otsustatud erakondade rahastamise üle järelevalvet teostava kontrolliorgani määramine. Samal ajal peavad erakonnad valimiseelsel perioodil tegelema varasemate võlgade likvideerimisega ja uute rahastusallikate leidmisega

TI korruptsioonitabelit saab vaadata SIIT.