Eesti uudised

Tagandatud hingekarjane: "Peapiiskop teadis juba aastate eest, et olen homo!" (100)

EVE HEINLA, 12. oktoober 2010 07:05
INKVISITSIOONIST HULLEM: Vaimulike hulgast välja heidetud geikristlaste kogu juhil Heino Nurgal polevat võimalust end kaitstagi – ta kustutati vaimulike ridadest avaliku homoseksualismi õigustamise eest. Foto: ALDO LUUD
"Kantslist ma muidugi oma seksuaalset suundumust maha ei kuulutanud, kuid ka ei varjanud, kui keegi küsis," tõdeb vaimulike hulgast välja heidetud Heino Nurk. Kirikuõpetaja omasooiharus polevat teadmata ka peapiiskopile, kes kolme aasta eest ta kodumaale tagasi kogudust teenima kutsus.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium tagandas vaimuliku ametist gei-kristlaste kogu asutajaliikme ja emeriitõpetaja Heino Nurga. Ta on esimene EELK vaimulik, kes homopropaganda tõttu vaimulike nimekirjast kustutatud. Juba 1983. aastast õpetajana teeninud Nurk jääb kirikuvalitsuse karmi otsust kommenteerides rahulikuks.

Samal teemal

Ta nendib, et oma edasiste sammude kohta on vara veel miskit kosta, vaja äsja ümbrikust välja võetud piiskop Einar Soone kirjast loetu rahulikult läbi seedida. Piiskop peapiiskopi ülesannetes Soone kirjutas, et konsistoorium arutas Nurga homoseksualismi õigustavat esinemist avalikkuses ja tema kuulumist vastasutatud geikristlaste kogu juhatusse.

"Konsistoorium leidis, et sellega olen teadlikult ja tahtlikult vastandanud end EELKs kehtivatele õpetuslikele ja eetilistele normidele ja otsustas sestap mind tagandada vaimuliku ametist ja kustutada nimekirjast," tsiteerib Nurk just (eile hommikul – toim) saadud läkitust.

Kirikuvalitsusest pole keegi tehtud otsusest temaga sõnagi rääkinud ja vaimuliku, keda veel kaks aastat tagasi pidas peapiiskop aukirja vääriliseks koguduse elu ja hingehoiutöö arendamise eest, väljaheitmine sündis tõenäoliselt välgukiirusel.

Nurk väidab, et kõnealuse otsusega, kus talle vastulauseks sõnagi ei antud, rikub EELK kirikuseadust – selliste küsimuste arutamise eel saadetakse nn hoiatuskiri paarinädalase vastamistähtajaga.

"Ma ei tea, miks neil nii kiire oli, seda peab juba nende käest küsima," ei hakka Nurk oletama. Ta täpsustab, et tegelikult on ta juba 10 kuud kiriku igapäevaelust kõrval ja teenistusest lahkunud.

Juhtkond kõneleb kiriku eest

"Mind lubati mullu detsembris tervislikel põhjustel emerituuri. Siis oli see mu enda otsus, mitte vähimatki survet polnud. Ma ise ei suutnud järjekordsele külmale talvele kirikus ja surnuaedades vastu minna."

Emeriitõpetaja võib esineda kiriku nimel, toimetada kõiki vaimulikke talitusi, pidada jumalateenistusi.

Enne Valgamaale Peetri-Luke kogudusse asumist kolme aasta eest oli Nurk kümmekond aastat elanud-õppinud USAs ja teeninud EELK Baltimore’i, Seabrooki ja Washingtoni kogudusi.

Milline on USAs suhtumine homodest kirikuõpetajaisse?

"Eesti kirikus on juhtkond hakanud kõnelema kogu kiriku nimel ja kiriku eest," arutleb äratõugatud hingekarjane, et Ameerika Evangeelses Luterlikus Kirikus toimus dialoog, hääletamised, arutelud, küsitlused koguduses, protsess kestis peaaegu 20 aastat, enne kui võeti vastu täielikult aktsepteeriv otsus möödunud aastal.

"Eestis asutasime geikristlaste ühingu, kuna me pole kiriku juhtkonna arvamusega nõus ja tahame väljendada oma arvamust. Euroopa Liidu liikmesriigis Eestis on meil mitte vaid õigus, vaid ka kohustus seda kodanikuna teha. Kuid tulemus oli see, et mult võeti õpetaja õigused ära."

Nurk ei oska öelda, palju Eestis on homoseksuaalseid hingekarjaseid, kuid pakub, et arv võib olla sama, mis üldisegi elanikkonna hulgas, 5–10 protsenti. Rõhutades, et kõnealune protsent põhineb uuringutel, mis on tehtud eri riikides ise aegadel, mitte konkreetselt EELK liikmete ega vaimulike kohta.

Jumalateener arvestas võimalusega, et teda omasooiharuse pärast vaimulike ridadest välja heidetakse, juba 1996. aastal USAsse õppima minnes.

"Tulin tagasi 2006. aastal lootuses, et asjad on arenenud. Ja kuna peapiiskop Andres Põder, teades minu seksuaalset orientatsiooni, kutsus mind isiklikult tagasi Eestisse kogudust teenima, siis tookord see ilmselt ei häirinud. Rääkisime isegi samal teemal telefonitsi, enne kui USAst tagasi tulin."

Ja teadis ka teie kogudus?

"Kantslist ma seda muidugi välja ei kuulutanud, aga ka ei varjanud, kui keegi küsis."

Kas Eestis on raske olla gei-kirikuõpetaja?

"Nagu näete, siis praegu on see võimatu. Kui nüüd keegi taas ütleb midagi enda kohta avalikult, mis te arvate, mis järgneb..." jätab Nurk lause lõpetamata. "Tean, et päris mitu vaimulikku on lahkunud vabatahtlikult teisele tööle. Õnneks on kirikus ka palju mõistvaid, sallivaid ja armastavaid inimesi. Loodan, et mu samm annab julgust paljudele."

Kirikuseadustikku ei rikutud

Konsistooriumi kantsler Urmas Viilma selgitab, et kehtiva kirikuseadustiku sätete kohaselt ei pea vaimuliku ametist tagandamisel nõudma seletuskirja juhul, kui ametist tagandavaks organiks on konsistoorium või kirikukogu.

"Nagu e-äriregistrist selgub, on geikristlaste kogu, mille põhikirjaline eesmärk on muu hulgas ka seksuaalvähemustele võrdsete võimaluste tagamine usulistes ühendustes, registrisse kantud juba 16. augustil," tõdeb Viilma. Sellest ajast kuni ametist tagandamiseni ei püüdnud Nurk kordagi konsistooriumi liikmeid oma aktiivsest osalemisest nimetatud kogu juhatuse liikmena teavitada ega selgitada, olles emeriitvaimulikuna hästi teadlik, et vähemalt osaliselt on nimetatud ühenduse eesmärgid vastuolus EELK õpetuse ja põhimõtetega. EELK teenistuses ei saa vaimulikuna olla homoseksuaalseid suhteid propageerivad ja praktiseerivad vaimulikud."

Viilma sõnul sai Nurk EELK teenistuses olla seni, kuni ta ei olnud avalikult asunud propageerima ja õigustama homoseksuaalseid suhteid. "Ülalnimetatud kogu juhatuse liikmeks asudes on ta asunud muu hulgas taotlema seksuaalvähemustele võrdsete võimaluste tagamist usulistes ühendustes, sealhulgas vaimulikus ametis. Viimane on aga vastuolus EELK põhimõtetega. Muus osas on seksuaalvähemustel alati olnud kirikus kõigi teistega võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine, mida pole vaja eraldi taotleda. Jumala ees oleme kõik võrdselt patused ja vajame tema armu!"

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee