Tuhala nõiakaevFoto: ALDO LUUD
Toimetas Karoliina Vasli 3. august 2010 10:31
Keskkonnaministeeriumis kogunes Nabala piirkonna valdade ja ministeeriumi esindajatest koosnev töörühm, et arutada, milliseid täiendavaid uurimistöid tuleb teha Nabala maardlast senisest suurema selguse saamiseks.

Kuni uurimistööde lõppemiseni on Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud. Tuhala nõiakaevu ja karstiala kaitseks ning Nabala lubjakaevanduse vastu on praeguseks hetkeks internetis kogutud juba üle 61 000 allkirja.

Esimest korda kogunenud töörühma ülesanne on ette valmistada Nabala lubjakivimaardlas täiendavate geoloogiliste uurimistööde lähteülesanne.

Eesmärk on võimalikult täpselt kindlaks määrata karsti levikuala ja sügavus, täpsustada põhjavee vooluhulgad ja -suunad ning seos nii Tuhala nõiakaevu kui ka Pirita ja Vääna jõega.

Tegu saab olema väga mahukate uurimistöödega, mille maksumus selgub lähteülesande koostamise käigus. Kui töögrupp saab lähteülesande valmis, siis esitatakse selle täitmiseks vajaliku projekti rahastamise taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). Kui KIK on nõus rahastama, siis selgitatakse tööde teostaja riigihanke käigus.