Agnes Kuus 6. märts 2010 09:05
Maailma terviseorganisatsiooni WHO vastvalminud raport ennustab Eesti tervishoiusüsteemile paarikümne aasta pärast hävingut, kui ei muudeta praegust süsteemi, kus raviraha tuleb vaid töötavate inimeste sotsiaalmaksust.

WHO aruanne hindas Eesti tervishoiu jätkusuutlikkust 2030. aastani, aruande juhtiva autori Sarah Thomsoni sõnul peab Eesti tulevikus laiendama maksubaasi nii, et raha tervishoidu tuleks peale töö maksustamise ka käibemaksust ja kapitalimaksust. Kaaluda tuleb ka pensionäride osalust ravikindlustuse eest tasumisel, kas siis pensioni maksustades või leides selleks raha riigieelarvest. Ühe kokkuhoiukohana näeb WHO geneeriliste ravimite eelistamist. Praegu tavatsevad arstid esimeses järjekorras kirjutada välja kallimaid originaalravimeid. Veel ühe variandina lisaraha leidmiseks pakkus Thomson dividendide sotsiaalmaksustamist, mis vähendaks ebavõrdsust tööjõu ja kapitali vahel.

Sotsiaalministri Hanno Pevkuri sõnul pensionide maksustamine nende väiksust arvestades kõne alla ei tule, ülejäänud võimalused tervishoidu raha juurdetoomiseks on lähiaastate debattide küsimus. «Praegu oleks ühest või teisest maksutõusust rääkimine puhas spekulatsioon,» ütles Pevkur. Raporti koostajate hinnangul on inimeste omaosalus tervishoiu eest tasumisel niigi suur ja seda kasvatada ei tohi. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, kulutavad Eesti inimesed ebaproportsionaalselt suuri summasid retseptiravimitele ja hambaravile.