Eesti uudised

Kaitseministeerium avalikustab võidusamba ehituslepingud (13)

Toimetas Kaspar Käänik, 3. veebruar 2010 19:42
Foto: Kaarel Tigas
Tulenevalt avalikkuse kõrgendatud huvist ja lepingupartnerilt saadud nõusolekust avalikustab kaitseministeerium Vabadussõja võidusamba rajamiseks sõlmitud lepingud.

28. veebruaril 2008. aastal kaitseministeeriumi ja Sans Souci s.r.o vahel samba monumendi osa rajamiseks sõlmitud lepingus on sätestatud konfidentsiaalsuse nõue, mille järgi eeldab lepingu dokumentide avaldamine teise poole eelnevat nõusolekut.

Samal teemal

Tegemist on nii era- kui avaliku sektori praktikas levinud klausliga, mille kasutamise põhieesmärk on lepingupartneri ärisaladuse kaitse.

Kehtivatest õigusaktidest lähtudes on ministeerium täitnud seadusest tulenevat kohustust kaitsta partneri ärisaladusi. Lepingudokumentatsiooni avaldamine ilma, et sellega pandaks toime lepingurikkumine või kahjustataks partneri ärisaladust, pole võimalik. Sõltuvalt asjaoludest võib ärisaladuse õigustamatu avaldamine olla karistatav ka kuriteona kriminaalkorras.

Riigiasutuste toimimise avatus ja läbipaistvus on oluline põhimõte. Kaitseministeerium nagu iga teine riigiasutus lähtub teabe avalikustamisel avaliku teabe seaduses sätestatud kohustustest ja piirangutest.

Kaupade või teenuste tellimisel lasub riigiasutustel kohustus vajadusel kaitsta oma lepingupartnerite ärisaladusi. Hankeid võidavad parimad pakkujad ehk isikud ja firmad, kellel on konkurentide ees teatud eelised, mis on sageli kaitstud ärisaladusena. Informatsiooni piiramatu avaldamine tooks kaasa lepingupartnerite eeliste kadumise turul laiemalt. See asjaolu võib riigile kaasa tuua ebasoodsad tagajärjed, mis väljenduvad kas hanke läbikukkumises või kõrgemas hinnas.

Ministeeriumi täiendava päringu peale on ettevõte loobunud oma ärisaladuse kaitse nõudest, millest johtuvalt avalikustatakse monumendi rajamisega seotud kahepoolsed lepingud ning nende lisad ministeeriumi dokumendiregistris.

Ülevaade samba rajamiseks sõlmitud lepingutest:

28. veebruaril 2008 sõlmiti kaitseministeeriumi ja Sans Souci s.r.o vahel peatöövõtuleping, mille kohaselt kohustus töövõtja rajama samba monumendi osa "võtmed kätte" põhimõttel. Terviklahenduse kasuks otsustati saavutamaks visuaalselt parim tulemus ning vältimaks võimalikke ebakõlade tekkimist monumendi sambaosa põhielementide vahel (tugikonstruktsioon, klaaspaneelid ja valgustuslahendus).

5. veebruaril 2009 allkirjastati lepingu muudatus, millega lepiti kokku algselt kavandatud tööde osalises muutmises (samba alaosa kuju, klaaspaneelide paksus ja klaasilahendustele kohalduvad standardid). Samuti lepiti kokku lisatöödes (paneelide kinnituste katmises ja ristiosa valgustuse täiustamine) ning nende mõjus lepingu täitmise tähtajale ja maksumusele.

19. novembril 2009 sõlmiti autorileping, millega kinnitati monumendi rajamisega seotud intellektuaalse omandi üleminekut kaitseministeeriumile.

20. novembril 2009 allkirjastati tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, milles fikseeriti täiendavalt vaegtööde ja ilmnenud garantiipuuduste kõrvaldamise tingimused ning lepingujärgsete ja veel tasumata maksete teostamise kord.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee