Ain Seppikule peab Äripäev maksma 50 000 krooni.Foto: Marianne Loorents
Toimetas Karoliina Vasli 16. oktoober 2009 12:00
Tartu ringkonnakohus rahuldas osaliselt Ain Seppiku (57), Siim Seppiku (30) ja Sulev Seppiku (34) hagi AS Äripäeva vastu, viimane peab Seppikutele maksma 70 000 krooni hüvitist.

Ühtlasi tühistas ringkonnakohus Harju maakohtu otsuse, millega jäeti esiti hagejate nõuded Äripäeva vastu rahuldamata. Ringkonnakohus mõistis Äripäevalt mittevaralise kahju hüvitusena välja kokku 70 000 kr: Ain Seppiku kasuks 50 000 krooni ning nii Siim kui ka Sulev Seppiku kasuks 10 000 krooni.

Kuna hagejad omavad Eesti ühiskonnas positiivset mainet ning neid halvustavad väited ja hinnangud on avaldatud massimeedias, on ringkonnakohtu hinnangul Seppikute mainet oluliselt kahjustatud ja tekitatud neile hingelisi üleelamisi ulatuses, mis õigustab mittevaralise kahju hüvitamist.

Et tagada hageja õiguste rikkumise lõpetamine, kohustas ringkonnakohus Äripäeva ka kõrvaldama 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ajalehe internetiväljaandest artikli "Sulev Seppik tegi Viimsis imet" tervikuna ja artiklist "Viimsi võim jätkab libedat maaäri" laused, kus on avaldatud ebaõiged andmed nn Antenniväljaku krundi detailplaneeringu kehtestamise kohta ja ebakohane väärtushinnang hagejate osalusel antud kinnistuga tehtud tehingu kohta.

Kui maakohus jättis menetluskulud poolte jaoks võrdselt kanda, siis ringkonnakohtu otsuse järgi peab Äripäev kandma menetluskuludest 75% ja Seppikud 25%.