Uudised

Maamehed käivad kohut  

7. detsember 1998 00:00

Põllumeeste Kogu liige Mati Kuusk nõuab Tartu linnakohtult Parderi erakonna registreerimise tühistamist, sest peab seda ebaseaduslikuks.

HEIMAR LENK

Mati Kuusk esitas vastulause Tartu linnakohtu registreerimisosakonna kohtunikuabi Süvi Lipu otsusele, mille põhjal kanti registrisse Põllumeeste Kogu Eldur Parderi tiib, kuid Aleksander Einselni pooldajad jäid registreerimata. "Ma kaeban kohtunikuabi peale, kes tunnistas Põllumeeste Kogu erakorralist suurkogu ja luges selle poolt esitatud juhatust õiguspädevaks," seisab kolmeleheküljelises vastulauses, millega Kuusk partei registreerimise ebaseaduslikkust tõestada püüab. Vastulausele on lisatud 160 lehekülge tõestusmaterjali.

Suurkogul vaid Tallinn, Tartu ja Harju

Kuuse sõnul polnud erakonna seitsme lihtliikme poolt kokkukutsutud suurkogu õiguspädev midagi otsustama, rääkimata erakonna programmi vastuvõtmisest ja partei registreerimisest. "Kõik tehti põhikirja- ja seadusevastaselt," selgitas ta Tartus toimunut. "Kohale kutsuti vaid Tallinna, Harju ja Tartu rahvas ja esindatud oli vaevalt 400 liiget, samal ajal kui erakonnas on üle 1200 aktiivse tegija," rääkis Kuusk ja kinnitas, et ei Pärnust, Viljandist ja mitmest teisest maakonnast polnud ühtegi inimest.

Kuusk protesteeris Valgamaale jagatud kolmkümne mandaadi vastu, kui maakonnas on vaid viis erakonna liiget. "Nad ei võtnud vaevaks teatada ei kirjalikult ega suuliselt, rääkimata ajalehekuulutusest, mida põhikiri suurkogu puhul nõuab," süüdistab ta Parderi pooldajaid soovis Einselni tiiba tegevusest kõrvaldada.

Parder naeris süüdistused välja

Põllumeeste Kogu registreeritud tiiva juht ja Riigikogu liige Eldur Parder naeris süüdistused välja. "Ega meid niisama registrisse kantud, Tartu Linnakohus kontrollis kõik paberid üle ja leidis need õiged olevat," rääkis ta. Parder lükkas ümber väited, et suurkogust ei teatatud. "Nii lehtedes kui raadios olid kuulutused sees."

Põllumeeste juht ei kinnitanud ka väidet, et Valgamaal on vaid viis erakonna liiget. "Ma tulin äsja Valgast ja võin kinnitada, et seal on 67 esindajat."

Kuuse sõnul kardavad mitmed poliitikud Einselni populaarsuse kasvu ja ründavad seetõttu Põllumeeste kogu tiiba. Kindlasti pakume suurt konkurentsi Rahvaerakonnale ja Isamaale, kes meie valijate hääli endale soovivad. Pärast suviseid kohtumisi Saaremaal ja Pärnus astusid saalitäied inimesi partei liikmeks.

Parder Einselni ei karda

Parder tunnistab erukindrali populaarsust rahva seas, kuid peab suurkogu korraldamist 5. septembril Paides asjatuks ruttamiseks. "On ju teada, et nad kiirustasid suurkogu kokkukutsumisega enne 14. septembrit, mil pidi toimuma härra Einselni kohtuprotsess ja soovisid enne kohut temast Põllumeeste Kogu presidenti teha," rääkis Parder. "See oli peen poliitiline mäng, sest ega suurkogu kahekümnepäevane edasilükkamine erakonna registreerimisel suur rolli mänginud."

Erukindrali tiib jäi registreerimata, kuid parlamenti kavatseb ta minna."Ma ei ole veel otsustanud, kas kandideerin mõne teise erakonna nimekirjas või lähen hoopis üksikkandidaadina," sõnas põllumeeste liider.

Einselni sõnul kasvas Põllumeeste Kogu liikmeskond suve jooksul mitmekordseks ja oleks saanud tugevaks konkurendiks paljudele vanadele üritajale.

Parderi ütluse järgi läheb ta Põllumeeste Kogu valimistele oma nimekirjaga. "Meie teiste nimekirjadesse minema ei hakka ja üritame oma jõududega. Meil on hea nimekiri, milles pole ühtegi endist kommunistliku partei liiget," väitis Parder. Selles nimekirjas on ka legendaarne vabadusvõitleja Mart Niklus.

Põllumeeste Kogu peasekretäri Tõnu Ojamaa sõnul loeb erakond end Pätsi ja Uluotsa asustatud kogu õigusjärglaseks ja jätkab Eesti traditsioonilise maapoliitika elluviimist.

AARNE VILJASAARE FOTOD

ÕIGUSEOTSIJA: Mati Kuusk taotleb 160-leheküljelise tõestusmaterjali alusel kohtult Põllumeeste Kogu registreerimise tühistamist

RIIGIKOGULANE:Eldur Parder ei võta süüdistusi tõsiselt ja kavatseb minna valimistele põllumeeste nimekirjaga.

RAHVA LEMMIK: Aleksander Einseln veendus oma populaarsuses juba suvistel rahavakohtumistel ja loodab kasvõi individuaalmandaadiga Riigikokku saada.

DOKUMENT: Tartu Linnakohtule esitatud vastulauses on iga süüdistus lahti seletatud ja dokumentaalselt tõestatud.