Juhtkiri

Tsensuuri tagasitulek (4)

ÕL, 15. detsember 2008 00:00
Foto: Andres Varustin
Andmekaitseinspektsiooni külvatud keeluseeme on langenud viljakale pinnasele. Kas tegu on andmete kaitsmise või hoopis salastamisega, sõltub vaatepunktist. Igatahes äsjane pressivaenlase tiitel on saadud keelamise tunnustuseks, mis pidi meie elust kõrvaldama seal juba aastakümneid kedagi eriti häirimata ning loomulikuks peetud asjad.

Küll olid andmekaitsel hambus raadiost tulevad juubeliõnnitlused, küll koolilõpetajate nimekirjade avaldamine ajalehtedes. Ei saa öelda ka, et sellise keelamise järele erilist avalikku nõudlust oleks olnud. Järelikult oli tegu kas keelajate isikliku veendumuse või lihtsalt oma olemasolu õigustamisega.

Et andmekaitsjad on ka pärast juhi vahetust oma liinis kindlad, kinnitab nende otsus, et ajalehe võrguarhiivist tuleb kustutada lugu kunagisest marginaalse Vasakpartei juhist Sirje Kingsepast. On arusaamatu, missugustel kaalutlustel andmekaitseinspektsioon selle nõudmisega nõustuda sai.

Pealegi oleks võrguarhiivist loo eemaldamine poolik lahendus, sest raamatukokku minnes saaks keelatud loo paberarhiivist ikka kätte. Või plaanivad andmekaitsjad saata kääridega tsensorid nagu glavliti ajal raamatukogudesse keelatud artikleid välja lõikama? Et tänapäeval on suur osa infost ka elektrooniliselt talletatud, siis tähendaks andmekaitsjate soov ka põhjalikku võrguavarustes rüüstamist. Kui inimene on olnud avaliku elu tegelane, lasknud endast meeleldi lugusid kirjutada, siis ei saa isegi äkilise meelemuutusega olnut olematuks vaikida. Kahju, mis tuleneks igaüheõigusest talle sobimatuna tunduvaid lugusid kustutada, on mõõtmatu. Nii muutuks meie teabeallikad ja ühes sellega ka ajalugu auklikuks nagu hiirte näritud juust ning koos sellega kannataks oluliselt usaldusväärsus.