Elanik majaga müüki

3. november 1998 00:00

Tallinna Raua tänava 51 elanikud said suvel nende kodu müüva maakleri käest teada, et nad on juba kolm aastat järjest Maapangale panditud. Tallinna linnakohus pani kolmekorruselise maja müüki koos elanikega.

HEIMAR LENK

Omanik, keda majaelanikud pole siiani oma ihusilmaga näinud, pantis Raua 51 üürnikud koos nende korterite ja maaga nelja miljoni krooni eest, mis tänaseks kadunud. Kolmekorruseline maja koos elanikega läheb aga oksjonile.

"Nagu keskajal müüdi orje, nii müüakse meid koos majaga," tõdes Riigikogu liige Aino Runge. "Nii selle maja tagastamisel õigusjärgsele omanikule kui ka hüpoteegilaenu andmisel - üks seaduserikkumine teise järel."

Aadress: Ameerika

Runge käsutuses on 1993. aastal notari Mare Aarsalu väljastatud volitus, millega väidetavalt Ameerika Ühendriikides elav Johannes Nõmmik volitab kogu oma Eestis asuvat kinnisvara ja raha käsutama siinset elanikku Jaan Lorensit. Kümneid miljoneid käsutada lubava isiku aadessiks on notariaalsel volitusel märgitud lakooniliselt USA - ei linna ega tänavat.

Kui kohus või politsei sooviks Nõmmikut leida, kuluks sellele kuid ja palju dollareid. Üürnikel pole ei Lorensi aadressi ega telefoni.

"Mees on vana ja teda ei sobi segada," ütles Nõmmiku esindaja nii sundüürnikele kui ka ajakirjanikule. Kas nelja miljoni krooni suurune pangalaen, mis nüüdseks juba kuue miljonini jõudnud, vanale mehele muret ei tee, selle küsimusele Lorens telefonis ei vastanud.

Kuu aega tagasi andis Lorens lubaduse kohe järgmisel päeval toimetusse tulla, kuid tänase päevani pole teda Sõnumilehes nähtud.

Notari juurde ka valepassiga

Kas Nõmmik volituse tegemise ajal Tallinnas käis, seda ei suuda keegi tõestada. Notar Mare Aarsalu inimese välimust ei mäleta, kuid kinnitas, et Nõmmiku passiga inimene käis tema juures. "Võin seda tuleriidal kinnitada, et inimene selle passiga minu juures käis," väitis Aarsalu. "Mina ei saa kindlaks teha, kes oli selle isiku nahas."

Passi koopiaid notareile ei jää. Mis puutub aadressi kirjapanekusse, siis 1993. aastal välismaalaste puhul seda ei nõutudki, tähendas Aarsalu.

Aarsalu ei välistanud võimalust, et notari juures võib käia ka valepassiga inimene ja teha oma tehingu.

Nõmmikut otsib Interpol

Runge ja teised majaelanikud kahtlevad Nõmmiku olemasolus. "Kui inimesel on maja ja varandus ja miljonilised võlad Tallinnas, siis võinuks ta kordki oma nägu näidata," arutles majaelanik Tiiu Varik. Varik ei usu, et üürnikega telefoni teelgi suhtlemine vanahärrat nii väga segada võiks.

Runge pöördus on tõe väljaselgitamiseks Eesti välisministeeriumi ja USA Tallinna saatkonna poole. Parlamendiliige sai saatkonnast lootust väidetavat omanikku leida. Asi on jõudnud ka kaitsepolitseisse - kapo pöördus abipalvega Nõmmik üles otsida Interpoli poole. Ka Raua tänava 51 maja tagastamistoimiku koopia on antud kapo käsutusse, et valetagastamise kahtlust kontrollida.

Üürnike hagi väidetava valetagastamise kohta on advokaat Viktor Kaasiku asjaamisel jõudnud Tallinna ringkonnakohtusse. Üürnikud andsid kohtusse Tallinna linna, sest nende hinnangul on Raua tänava maja tagastatud ebaseaduslikult. Advokaadi käes on veel teine volitus, millega väidetav endine omanik Nõmmik oma vara tagastamist korraldab. Objektide seas, mida Nõmmik nimetab, Raua tänava maja pole. Kuidas sai tagastada kinnistut, mida volituses pole, on uurimisel.

Pangalaen ebaseaduslik

Runge sõnul anti hüpoteegilaen välja ebaseaduslikult. "Krediidiasutuste seadus keelas laenu andmise momendil intressideta laenu andmise, mida aga Raua 51 puhult tehti," rääkis Runge. "Samuti peab seaduse järgi laenu tagatise turuväärtus olema suurem laenu enda summast - selle laenu puhul nii ei ole."

Runge näitas laenulepingu punkti nr. 7, mis keelab kinnisvara omanikul pärast laenu saamist vähendada vara väärtust. Tegelikult on maja pärast 1993. aastal väidetavale omanikule tagastamist aina lagunenud ja selle väärtus üha kahaneb.

Maja käest lastud

Varik näitas oma korteri läbijooksnud lagesid, rikutud mööblit ja eluohtlikke eletrijuhtmeid. "Omaniku esindaja Lorens soovitas elanikel mööbli edaspidi kindlustada - et kui jälle läbi jookseb, siis maksab kindlustus omaniku tegematajätmised kinni," rääkis sünnist saati Raua tänava majas elanud Varik. "See maja on täiesti käest minna lastud."

Majaelanik Teet Kallas lisas, et maja hooldamise eest on hooldustasu maksta absurdne. " Mis hooldamisest saab rääkida, kui seda pole tehtud - kõik laguneb," märkis Kallas. "Siin maksab vaid maa. Ülejäänu on hävimise äärel ja laenu väljapetmine, vaid osav tehing raha tegemiseks ilma maja müümata."

Enamasti antakse tagastatud majade omanikele laenu maja remontimise eesmärgil.

Omanikul jääb õigust ülegi

Et võetud hüpoteegilaen on tagasi maksmata, pani Tallinna linnakohus Raua tänava maja müüki tervikvara enampakkumise teel. Elanikele pakkus kohus võimalust maja ise kuue miljoni krooni eest välja osta ja nii omaniku kui ka tema esindaja tehingud kinni maksta. Üürnikud seda teha ei kavatse. Pärast Riigi Teatajas väljakuulutamist läheb maja koos elanikega müüki.

"Eesti seaduste kohaselt on kõik okei ja omanikul ning tema esindajal jääb veel õigust ülegi," tähendas Kallas. "Algul panditi meid, elavaid inimesi - nüüd müüakse veel oksjonil maha ka. Meie senise kodu kaotamise hinnaga teenis Nõmmik ja Lorens neli miljonit krooni "puhast". - Nad võivad muide veel lisa saada, sest seaduse järgi läheb raha, mis õnnestunud müügi korral panga nõudest üle jääb, ka veel omanikele."

Kallas ei teadnud, millal teda korterist välja tõstma hakatakse.

AARNE VILJASAARE fotod

FOTO 1 HAAMRI ALLA: Riigikogu liige Aino Runge, kirjanik Teet Kallas ja estraadilaulja Tiiu Varik peavad elanike koos majaga müümist inimõiguste rikkumiseks.

FOTO 2 KALLIS KODU: "See maja läheb niikuinii rahapesuks või lammutamisele," ütles Teet Kallas, viidates ühe ametniku otsekohesusele.

KORREKTNE VOLITUS: Võhikule esmapilgul kahtlane tunduv volitus on vormistatud nii, nagu seadus nõuab: volitaja andmeid ja aadressi ei küsitagi.

NOTAR ISIKUT EI TUVASTA: Aino Runge käsutuses on 1993. aastal notari Mare Aarsalu väljastatud volitus, millega väidetavalt Ameerika Ühendriikides elav Johannes Nõmmik volitab kogu oma Eestis asuvat kinnisvara ja raha käsutama siinset elanikku Jaan Lorensit.