Eesti uudised

Mis juhtus 1988. aasta juunis? 

SLÕL, 14. juuni 2008 00:00
2. juuni Eesti Muinsuskaitse Selts on vastu võtnud deklaratsiooni Eesti rahvusvärvidest ja rahvuslipust. USAsse sõidab kontserdireisile RAMi poistekoor.

3. juuni Jätkub loomeliitude ühispleenumi ja kultuurifondi massiline toetamine ajalehes Sirp ja Vasar.

4. juuni Tallinna Kosmose kinos algab Eesti Sõltumatu Noortefoorum. Saalis on ligi 900 noort väga erinevatest organisatsioonidest. Algavad Tallinna vanalinna päevad, mis kestavad 11. juunini. Samal ajal toimuvad lauluväljakul revolutsioonilised öölaulupeod.

9. juuni Rakveres saab nurgakivi eestlaste ja soomlaste ühistööna rajatav Rakvere lihakombinaat.

14. juuni Kogu Eesti mälestab 1941. aasta stalinistliku massiküüditamise ohvreid. Genotsiid ja inimvaenulikkus mõistetakse üheselt hukka.

16. juuni Eestimaa Kommunistliku Partei pleenum asendab partejuhi Karl Vaino kiirkorras Nicaraguast koju kutsutud Vaino Väljasega.

17. juuni Lauluväljakul saadab peaaegu 100 000 meeleavaldajat teele toonase NLKP parteikonverentsi delegaate. Lauldakse isamaalaule ja lehvitatakse lippe, toetatakse Rahvarinnet, uut parteijuhti Vaino Väljast ning isemajandavat Eestit.

21. juuni Eesti Draamateatri fassaadilt puhastatakse krohvi alt välja kolme lõviga suur Tallinna vapp.

23. juuni ENSV Ülemnõukogu Presiidium avaldab seaduse riigi- ja rahvussümboolikast. Sinimustvalge tunnistatakse rahvusvärvideks, rukkilill ja suitsupääsuke rahvussümboliteks. Ministrite Nõukogu esitab Ülemnõukogu Presiidiumile ettepaneku nimetada Kingissepa linn taas Kuressaareks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee