Uudised

Ekssiseminister Tibar taunib ebaprofessionaalsust  

28. september 1998, 00:00

Politseid reformitakse liiklusinspektorite edutamise teel

HEIMAR LENK

Eesti Panga turvateenistuse ülema ja endise siseministri Marko Tibari väitel domineerib Eesti politsei töös ebaprofessionaalsus.

"Siseministeeriumi lakkamatu reformimine on kaotanud politseinike usu stabiilse süsteemi väljakujunemisse. Ent see, et süsteem töötaks stabiilselt, on äärmiselt tähtis," märkis Tibar.

Tibar hindas politseitöö praegust taset sõnaga "ebakompetentsus". "Üks minister on kõvema käega kui teine. Kolmas on üllas aatemees ja neljas väljapaistev keemik. Iga minister on kaasa toonud küll muudatusi, kuid need on olnud pinnapealsed ja pole puudutanud asja olemust, " rääkis Tibar. "Nad muutnud süsteemi detaile, kuid kuritegevuse vähenemist pole sellega saavutatud."

"Koit Pikaro on üks väheseid professionaalseid detektiive, kuid teda rakendatakse Tallinna Iinnavolikogu nõuniku laua taga. Kas anda siis kultuurinõuniku laud Eri Klasi kasutada? Ilma teevad profid ja neisse tuleb kohaselt suhtuda," ütles Tibar.

Kisendav õnnetus ühiskonna jaoks

Eksminister nimetas kuritegevusega võitlemise ebarahuldavat taset kisendavaks õnnetuseks ühiskonna jaoks.

"Vana mehena tänavalt näen ma küll tervet hulka väiksemaid põhjusi, miks asjad niiviisi lähevad, kuid ma pole jõudnud peapõhjuseni. Kas Eesti demokraatia tõesti ei leia õigeid ja pädevaid inimesi seda keerukat tööd juhtima? Võib-olla ei tahetagi leida neid, kes politsei tööle paneksid," arutles Tibar. Ta märkis, et tema meelest on nimelt see oletus rahva seas levinud.

"Iga reformi efekt tuleb ilmsiks kahe-kolme aasta pärast, " märkis Tibar politseireformi kommenteerides. "Kuid praegu näe ma küll ümbekorraldustes mingit ratsionaalsuse iva. Peale kokkuhoiu pole poole sõnagagi nimetatud oodatavaid tulemusi, mida prefektuuride koondamine või üksteisele allutamine peaks andma," rääkis Tibar.

Ühiskond kui kuritegevuse ohver

Tibar märkis, et tema sugulas- ja tutvusringkonnas on vaid üksikuid inimesi, keda pole pekstud või röövitud või kelle korter varastest puutamata jäänud.

"Õigupoolest on kogu ühiskond kuritegevuse ohver või saab selleks lähiajal," märkis Tibar. "Me ei tea isegi seda, missugune isikute ring korterivargustega tegeleb. On need kohtu poolt korduvalt karistatud retsidivistid või gastrolöörid Sverdlovskist või Pihkvast?"

"Selle eest, et tolleaegne Tallinna miilits kasutas kurjategija vastu relva ja tulistas tühjaks kaks padrunit, sain ma NSV Liidu siseministeeriumi kolleegiumi istungil noomituse ja minu asetäitja kaadrite alal valju noomituse, " tõi eksmiminister näite kaheksakümnendate aastate lõpust. "Miilitsal oli lubatud relva kasutada vaid eriti ohtlikel juhtudel, põhiliselt oli see ähvardamiseks."

Vaevalt suudab keegi uutest ministreist kuritegevusele paari aastaga piiri panna, lausus Tibar, lisades, et probleemi lahendamine eeldab kogu ühiskonna hoiaku muutust.

Tibari sõnul kuuluvad Eesti politsei juhtkonda suures osas temaaegsed keskastme miilitsatöötajad. "Viimase aja tendents on liiklusinspektorite edutamine," nentis Tibar.

Nõustudes intervjuud andma, toonitas Tibar, et politsei töö õiglaseks hindamiseks pole tal küllaldaselt fakte ning et ta võib oma arvamustes olla ebaobjektiivne, sest ta pole seotud ametlikku vastutusega.

Praegune Eesti Panga turvateenistuse ülem Marko Tibar oli siseminister üksteist aastat, ta lahkus sellelt kohalt koos valitsusega 1990. aasta aprillis, mil Edgar Savisaare kabinetti määrati tema asemel Olev Laanjärv.

FOTO 1

Uurijana alustanud, aastakümnete jooksul kogu ametiredeli kuni ministritoolini välja läbinud Marko Tibar mõõdab kuritegevuse ulatust tänases Eestis.

FOTO 2 Tibari sõnul moodustavad Eesti politsei juhtkonna suures osas temaaegsed keskastme miilitsatöötajad.

VAMBOLA SALUPUU fotod

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee